Aktualności

Uwaga. 8 września mija pierwszy termin!

8 września 2017 roku mija pierwszy termin składania dokumentów na BEZPŁATNE kursy i szkolenia w ramach projektu „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej (M) przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach”.

Oferujemy kursy i szkolenia:
– realizowane wewnętrznie (przez ZSTE)
  1. Prawo jazdy kat. B (liczba godzin: 61)
  2. Operator obrabiarek sterowanych numerycznie (liczba godzin: 50)
  3. Projektowanie AUTO-CAD (liczba godzin: 50)
  4. Język obcy zawodowy (liczba godzin: 60)
  5. Programy CAM/CAD (liczba godzin: 60)
  6. Umiejętność posługiwania się testerem diagnostycznym (liczba godzin: 20)
realizowane zewnętrznie (przez zewnętrzne firmy)
  1. Operator żurawi przenośnych typu HDS (liczba godzin: 175)
  2. Spawanie (liczba godzin: 140)
  3. Kierowca wózków jezdniowych silnikowych (liczba godzin: 67)
Rozpoczęcie - IV kwartał 2017 (od października)
Szczegółowe informacje dostępne są w Biurze Projektu oraz na stronie: http://www.zste.myslenice.pl/dla-uczniow
 
Składanie dokumentów odbywa się w Biurze Projektu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00
 
ZAPRASZAMY