Aktualności

Powiat z unijna kasą - marszałek G. Lipiec o nowych inwestycjach

Marszałek odwiedził Powiat Myślenicki w celu sprawdzenia jak wydatkowane są środki z unijnej kasy – To naturalne działanie. Jesteśmy w połowie perspektywy budżetowej UE, to normalne, że instytucja odpowiedzialna za wydawanie tych pieniędzy chce zobaczyć co zostało zrobione. A my w powiecie myślenickim mamy powody do dumy – komentował Starosta Józef Tomal.

Jednym z takich sukcesów jest spadek bezrobocia rejestrowanego w powiecie. Obecnie wśród powiatów ziemskich myślenicki jest w czołówce, a mniejsze bezrobocie jest praktycznie jedynie w Krakowie. Grzegorz Lipiec podkreślił, że wpływ na to na pewno ma wspólna polityka Powiatu – Starosty i Zarządu oraz Województwa Małopolskiego. – Od dawna inwestujemy w szkolnictwo zawodowe. Wcześniej realizowaliśmy w szkołach projekt Modernizacji Bazy Dydaktycznej obecnie ponad 3 miliony trafiły do ZSTE w Myślenicach i ZS w Dobczycach na stworzenie Centrów Kształcenia Zawodowego.
W ramach swojej wizyty Marszałek Grzegorz Lipiec odwiedził Centra Kompetencji Zawodowych, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Pierwsze z nich znajduje się przy ZSTE w Myślenicach, gdzie wyposażono istniejące już pracownie i warsztaty. Jak tłumaczy dyrektor Marek Łatas – Dzisiaj szkoła nie odbiega od europejskich standardów, a CKZ to nie tylko wyposażenie, to również dodatkowe pieniądze na kursy i zajęcia doskonalenia zawodowego.

Źródło: Powiat Myślenicki