Aktualności

Lista nauczycieli zakwalifikowanych do projektu w rekrutacji uzupełniającej

W dniu 29.05.2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, która w oparciu o kryteria zawarte w Regulaminie Rekrutacji Uczniów dla wybranej formy wsparcia zakwalifikowała uczestników do Projektu “Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej (M) przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach”.

Lista zawarta jest w załączniku:
- Common Rail III generacji , filtry cząstek stałych , diagnostyka systemów CR
- Wielopunktowe benzynowe systemy wtryskowe Motronic