Aktualności

Lista uczniów zakwalifikowanych do projektu w dniu 11.09.2018

W dniu 11.09.2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, która w oparciu o kryteria zawarte w Regulaminie Rekrutacji Uczniów dla wybranej formy wsparcia zakwalifikowała uczestników do Projektu “Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej (M) przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach”.

Listy przyjętych na kursy zostały zamieszczone na tablicy ogłoszeń w budynku Warsztatów Szkolnych ZSTE - obok sali nr 39.Informacji o przyjęciach udzielamy osobiście w Biurze Projektu oraz telefonicznie pod numerem tel. 122721425 lub 122723799


UWAGA ! - WOLNE MIEJSCA NA KURSY, STAŻE I PRAKTYKI:

  1. Prawo jazdy kat. B – 8 wolnych miejsc (wymagane ukończenie 18 lat)
  2. Język obcy zawodowy – angielski – 11 wolnych miejsc
  3. Język obcy zawodowy –niemiecki – 13 wolnych miejsc
  4. Kierowca wózków jezdniowych silnikowych – 1 wolne miejsce (wymagane ukończenie 18 lat)
  5. Operator żurawi przenośnych typu HDS – 10 wolnych miejsc (wymagane ukończenie 18 lat)
  6. Umiejętność posługiwania się testerem diagnostycznym – 9 wolnych miejsc

Składanie formularzy do 25.09.2018 r.