Aktualności

Lista uczniów zakwalifikowanych do projektu w dniu 26.09.2018

W dniu 26.09.2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, która w oparciu o kryteria zawarte w Regulaminie Rekrutacji Uczniów dla wybranej formy wsparcia zakwalifikowała uczestników do Projektu “Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej (M) przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach”.

Listy przyjętych na kursy zostały zamieszczone na tablicy ogłoszeń w budynku Warsztatów Szkolnych ZSTE - obok sali nr 39.

Informacji o przyjęciach udzielamy osobiście w Biurze Projektu oraz telefonicznie pod numerem tel. 122721425 lub 122723799
 
UWAGA ! - WOLNE MIEJSCA NA KURSY:

    Prawo jazdy kat. B – 4 wolne miejsca (wymagane ukończenie 18 lat)
    Operator żurawi przenośnych typu HDS – 6 wolnych miejsc (wymagane ukończenie 18 lat)
    Umiejętność posługiwania się testerem diagnostycznym – 6 wolnych miejsc
    Język obcy zawodowy – angielski – 11 wolnych miejsc
    Język obcy zawodowy –niemiecki – 13 wolnych miejsc

Składanie formularzy do 09.10.2018 r.