Aktualności

Lista uczniów zakwalifikowanych do projektu w dniu 04.02.2019

W dniu 04.02.2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, która w oparciu o kryteria zawarte w Regulaminie Rekrutacji Uczniów dla wybranej formy wsparcia zakwalifikowała uczestników do Projektu “Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej (M) przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach”.

Listy przyjętych na kursy ostały zamieszczone na tablicy ogłoszeń w budynku Warsztatów Szkolnych ZSTE - obok sali nr 39.
 
UWAGA ! - WOLNE MIEJSCA NA KURSY:
 
  1. Umiejętność posługiwania się testerem diagnostycznym - 10 wolnych miejsc - termin składania 15.03
  2. Prawo jazdy kat. B – 36 wolnych miejsc (wymagane ukończenie 18 lat)
  3. Programy CAD/CAM – 2 wolne miejsca
  4. Język obcy zawodowy – angielski/niemiecki – 27 wolnych miejsc
  5. Obsługa programów graficznych – 6 wolnych miejsc
  6. Projektowanie stron www  – 7 wolnych miejsc
  7. Grafika komputerowa prezentacyjna – 10 wolnych miejsc
  8. Staże i praktyki - 15 wolnych miejsc
Termin składania formularzy - 29.03.2019 r.