Aktualności

Rekrutacje na staże/praktyki zawodowe

Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach w ramach kontynuacji projektu pt. „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej”, ogłasza rekrutacje na staże/praktyki zawodowe u pracodawców dla uczniów

 

Dysponujemy 3 wolnymi miejscami!

 

Szczegółowe informacje dotyczące staży/praktyk, dostępne w Biurze Projektu (w budynku Warsztatów Szkolnych), a na stronie internetowej www.zste.myslenice.pl dostępne formularze zgłoszeniowe dla kandydatów.
 

Składanie formularzy do dnia 15.06.2020 r.