Aktualności

Lista uczniów zakwalifikowanych do projektu z rekrutacji uzupełniającej

W dniu 22.09.2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, która w oparciu o kryteria zawarte w Regulaminie Rekrutacji Uczniów dla wybranej formy wsparcia zakwalifikowała uczestników do Projektu “Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej (M) przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach”.

Listy zawarte są w załącznikach:

- Język obcy zawodowy - angielski
- Prawo jazdy kat. B

 
UWAGA !!! - WOLNE MIEJSCA NA KURS:
- Język obcy zawodowy - angielski

Składanie formularzy do 29.09.2017 r

Read more...

Lista uczniów zakwalifikowanych do projektu

W dniu 13.09.2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, która w oparciu o kryteria zawarte w Regulaminie Rekrutacji Uczniów dla wybranej formy wsparcia zakwalifikowała uczestników do Projektu “Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej (M) przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach”.

Listy zawarte są w załącznikach:

- Język obcy zawodowy - angielski
- Język obcy zawodowy - niemiecki
- Kierowca wózków jezdniowych silnikowych
- Operator obrabiarek sterowanych numerycznie
- Operator żurawi przenośnych typu HDS
- Prawo jazdy kat. B
- Programy CAM/CAD
- Projektowanie AUTO-CAD
- Spawanie MAG
- Spawanie MIG
- Spawanie TIG
- Umiejętność posługiwania się testerem diagnostycznym

 
UWAGA !!! - WOLNE MIEJSCA NA KURSY:
- Prawo jazdy kat. B (wymagane ukończenie 18 lat)
- Język obcy zawodowy - angielski

Składanie formularzy do 21.09.2017 r.

Read more...

Uwaga. 8 września mija pierwszy termin!

8 września 2017 roku mija pierwszy termin składania dokumentów na BEZPŁATNE kursy i szkolenia w ramach projektu „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej (M) przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach”.
Read more...

Lista nauczycieli zakwalifikowanych do projektu

W dniu 10.07.2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, która w oparciu o kryteria zawarte w Regulaminie Rekrutacji Nauczycieli dla wybranej formy wsparcia zakwalifikowała uczestników do Projektu “Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej (M) przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach”.

Szczegóły w załączniku

Lista nauczycieli zakwalifikowanych do projektu

Read more...

Rozpoczęcie rekrutacji w ramach CKZ 2017 rok

Centrum Kompetencji Zawodowych przy ZSTE Myślenicach ogłasza

rozpoczęcie rekrutacji na kursy, szkolenia, praktyki i staże u pracodawców dla uczniów oraz kursy i studia podyplomowe dla nauczycieli

w ramach  projektu „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej (M) przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach” realizowanego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 – Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego

Kursy, szkolenia, praktyki i staże u pracodawców skierowane są do uczniów szkół ponadgimnazjalnych (technicznych, zawodowych, branżowych) z terenu powiatu myślenickiego oraz nauczycieli uczących w tych szkołach przedmiotów’ zawodowych.

Read more...