Murarz-tynkarz

Murzarz - tynkarz

Celem kształcenia jest przygotowanie do wykonywania prac murarskich na poziomie robotnika wykwalifikowanego oraz wyposażenie absolwenta w wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia się. Absolwent może być zatrudniony na stanowiskach murarsko-tynkarskich w małych i średnich firmach budowlanych oraz w rzemieślniczych warsztatach remontowo-budowlanych

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie murarza jest przygotowanie do wykonywania prac murarskich na poziomie robotnika wykwalifikowanego oraz wyposażenie absolwenta w wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia się w formach szkolnych i pozaszkolnych. Uzyskanie tytułu robotnika wykwalifikowanego w zawodzie murarza przez młodzież jest możliwe po ukończeniu nauki w szkole zasadniczej. Absolwent szkoły zasadniczej może być zatrudniony na stanowiskach murarsko-tynkarskich w małych i średnich firmach budowlanych oraz w rzemieślniczych warsztatach remontowo-budowlanych.

Warunki nauki:

•    nauka w szkole trwa 3 lata, kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego murarz po zdaniu egzaminu  zawodowego składającego się z części teoretycznej i praktycznej,
•    uzupełnieniem przedmiotów ogólnokształcących są zajęcia związane z zawodem: technologia i dokumentacja techniczna,
•    w cyklu nauczania odbywają się zajęcia praktyczne w warsztatach szkolnych

Praktyczną naukę zawodu uczeń realizuje w Warsztatach Szkolnych - w klasie I i II - dwa dni w tygodniu, a w klasie III - 3 dni w tygodniu.

Zajęcia prowadzone przy pomocy aktywizujących metod nauczania z dużą ilością ćwiczeń praktycznych. Bogato wyposażone pracownie w sprzęt audio-wideo zapewniają pełne kształcenie w zakresie teoretycznym i praktycznym. Nauka w szkole zawodowej kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. W trakcie nauki uczeń może zdobyć prawo jazdy.

Absolwent może podwyższać kwalifikacje zawodowe przez ukończenie nauki w trzyletnim technikum budowlanym (na podbudowie szkoły zasadniczej) lub złożyć egzamin mistrzowski (po odpowiednim stażu  pracy w zawodzie).

Dlaczego my?

•    organizujemy wycieczki dydaktyczne, wycieczki do zakładów pracy,
•    corocznie wyjeżdżamy na targi budowlane,
•    bierzemy udział w inicjatywach firmy FACRO – pokaz nowoczesnych technologii produkcji okien dachowych, praktyczny pokaz montażu, szkolenia uczniów w zakresie montera okien dachowych
•    organizujemy Dzień Budowlańca – młodzież chętnie rywalizuje,
•    szkoła nasza ma pełne zaplecze wykwalifikowanej kadry pedagogicznej,
•     uczestniczymy w szkoleniach przy udziale renomowanych firm, celem lepszego kształceniu w zawodzie murarz,
•    posiadamy bardzo dobrze wyposażone Warsztaty Szkolne

Czy wiesz, że …

1.    Ucząc się w zawodzie murarz, po 3-latach masz zawód, który jest bardzo potrzebny na rynku pracy
2.    Murarz to wykwalifikowany robotnik zajmujący się wznoszeniem ścian z cegieł, kamieni, elementów betonowych, gipsowych, ceramicznych i innych materiałów budowlanych. Oprócz ścian może wykonywać także schody, filary czy stropy, układać na ścianach elewacje, wykuwać otwory. Murarz może również kierować pracami rozbiórkowymi i je przeprowadzać.
3.    Swoją pracę murarz wykonuje zwykle w ciągu dnia, zatrudnianie murarzy w systemie zmianowym to rzadkość.