Centrum Kompetencji Zawodowych

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA NA BEZPŁATNE KURSY

UWAGA ! - REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA OSTATNIE WOLNE MIEJSCA NA KURSY I SZKOLENIA

>     Operator żurawi przenośnych typu HDS – 4 wolne miejsca
>     Język obcy zawodowy – angielski – 7 wolnych miejsc
>      Umiejętność posługiwania się testerem diagnostycznym – 27 wolnych miejsc
>      Diagnoza komputerowa sterowników samochodowych i oprogramowania   – 26 wolnych miejsc
>      Elektroniczny system Diesla EDC z pompami wtryskowymi Bosch – 27 wolnych miejsc

 termin składania formularzy - 26.09.2019 r.

Zobacz więcej...

Lista uczniów zakwalifikowanych do projektu w dniu 13.09.2019

W dniu 13.09.2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, która w oparciu o kryteria zawarte w Regulaminie Rekrutacji Uczniów dla wybranej formy wsparcia zakwalifikowała uczestników do Projektu "Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej (M) przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach".

Listy przyjętych na kursy ostały zamieszczone na tablicy ogłoszeń w budynku Warsztatów Szkolnych ZSTE - obok sali nr 39.

Zobacz więcej...

Lista uczniów zakwalifikowanych do projektu w dniu 23.07.2019

W dniu 23.07.2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, która w oparciu o kryteria zawarte w Regulaminie Rekrutacji Uczniów dla wybranej formy wsparcia zakwalifikowała uczestników do Projektu "Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej (M) przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach".

Zobacz więcej...

Lista uczniów zakwalifikowanych do projektu w dniu 24.05.2019

W dniu 24.05.2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, która w oparciu o kryteria zawarte w Regulaminie Rekrutacji Uczniów dla wybranej formy wsparcia zakwalifikowała uczestników do Projektu "Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej (M) przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach".
Listy przyjętych na kursy ostały zamieszczone na tablicy ogłoszeń w budynku Warsztatów Szkolnych ZSTE - obok sali nr 39.

Zobacz więcej...

Lista uczniów zakwalifikowanych do projektu w dniu 29.04.2019

W dniu 29.04.2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, która w oparciu o kryteria zawarte w Regulaminie Rekrutacji Uczniów dla wybranej formy wsparcia zakwalifikowała uczestników do Projektu "Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej (M) przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach".

Listy przyjętych na kursy ostały zamieszczone na tablicy ogłoszeń w budynku Warsztatów Szkolnych ZSTE - obok sali nr 39.

Zobacz więcej...