Centrum Kompetencji Zawodowych

Lista uczniów zakwalifikowanych do projektu w dniu 26.09.2018

W dniu 26.09.2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, która w oparciu o kryteria zawarte w Regulaminie Rekrutacji Uczniów dla wybranej formy wsparcia zakwalifikowała uczestników do Projektu “Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej (M) przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach”.

Read more...

Lista uczniów zakwalifikowanych do projektu w dniu 11.09.2018

W dniu 11.09.2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, która w oparciu o kryteria zawarte w Regulaminie Rekrutacji Uczniów dla wybranej formy wsparcia zakwalifikowała uczestników do Projektu “Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej (M) przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach”.

Read more...

REKRUTACJA NA BEZPŁATNE KURSY DLA UCZNIÓW TYLKO DO 10.09.2017

Przypominamy, iż w dniu 10.09.2018 r. upływa termin rekrutacji na bezpłatne kursy i szkolenia dla uczniów. Dysponujemy aż 164 wolnymi miejscami na kursach:

 • Operator obrabiarek sterowanych numerycznie (9 wolnych miejsc)
 • Projektowanie AUTO-CAD (15 wolnych miejsc)
 • Język obcy zawodowy angielski lub niemiecki (15 wolnych miejsc – tylko jedna grupa z największym zainteresowaniem)
 • Programy CAM/CAD (9 wolnych miejsc)
 • Umiejętność posługiwania się testerem diagnostycznym (16 wolnych miejsc)
 • Prawo jazdy kat. B (20 wolnych miejsc – wymagane ukończenie 18 lat)
 • Operator żurawi przenośnych typu HDS (30 wolnych miejsc – wymagane ukończenie 18 lat)
 • Kierowca wózków jezdniowych silnikowych (30 wolnych miejsc)
 • Spawanie (10 wolnych miejsc – wymagane ukończenie 18 lat; realizacja tylko jednej grupy z największym zainteresowaniem MIG, TIG lub MAG

 

Pobierz Formularz

Szczegółowe informacje o kursach dostępne w Biurze Projektu (w budynku Warsztatów Szkolnych), w ulotkach i na stronie internetowej www.zste.myslenice.pl

 
Składanie formularzy: do 10.09.2018
(tylko ze świadectwem z czerwca 2018 - dotyczy również uczniów z klasy I)

Read more...

Lista nauczycieli zakwalifikowanych do projektu w rekrutacji uzupełniającej

W dniu 08.06.2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, która w oparciu o kryteria zawarte w Regulaminie Rekrutacji Uczniów dla wybranej formy wsparcia zakwalifikowała uczestników do Projektu “Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej (M) przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach”.

Read more...

Lista nauczycieli zakwalifikowanych do projektu w rekrutacji uzupełniającej

W dniu 29.05.2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, która w oparciu o kryteria zawarte w Regulaminie Rekrutacji Uczniów dla wybranej formy wsparcia zakwalifikowała uczestników do Projektu “Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej (M) przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach”.

Lista zawarta jest w załączniku:
- Common Rail III generacji , filtry cząstek stałych , diagnostyka systemów CR
- Wielopunktowe benzynowe systemy wtryskowe Motronic

 

Read more...

Rekrutacja uzupełniająca na kursy dla nauczycieli

Informujemy, iż  do 25.05.2018 r. trwa rekrutacja uzupełniająca na dwa kursy dla nauczycieli:

- Common Rail III generacji , filtry cząstek stałych, diagnostyka systemów CR (7 wolnych miejsc)

- Wielopunktowe benzynowe systemy wtryskowe Motronic (7 wolnych miejsc)

Składanie formularzy do 25.05.2018 r.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Uczestnikiem projektu może być osoba spełniająca następujące kryteria:

a.    osoba posiada status nauczyciela przedmiotów zawodowych
b.    nauczyciel wyraża dobrowolną chęć uczestnictwa w wybranych formach wsparcia
c.    nauczyciel posiada kwalifikacje do nauczania w kierunku zawodowym / branży zawodowej
2.    W celu zakwalifikowania do udziału w projekcie nauczyciel składa w biurze projektu następujące dokumenty:
a.    podpisany formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 2),
b.    w przypadku braku kwalifikacji do nauczania w danym zawodzie (tj. mechanicznym lub górniczno-hutniczym) - zaświadczenie wydane przez Dyrektora Szkoły potwierdzające nauczanie przedmiotów zawodowych (na drukach szkoły lub wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3) oraz oświadczenie nauczyciela o braku kwalifikacji w danym zawodzie (Załącznik nr 4)
Wykaz dokumentów dostępny na stronie: http://www.zste.myslenice.pl/dla-nauczyciel

Read more...

NOWY TERMIN REKRUTACJI NA BEZPŁATNE KURSY dla uczniów 10.09.2018

W zbliżającej się rekrutacji dysponujemy aż 164 wolnymi miejscami na kursach:

 • Operator obrabiarek sterowanych numerycznie (9 wolnych miejsc)
 • Projektowanie AUTO-CAD (15 wolnych miejsc)
 • Język obcy zawodowy angielski lub niemiecki (15 wolnych miejsc – tylko jedna grupa z największym zainteresowaniem)
 • Programy CAM/CAD (9 wolnych miejsc)
 • Umiejętność posługiwania się testerem diagnostycznym (16 wolnych miejsc)
 • Prawo jazdy kat. B (20 wolnych miejsc – wymagane ukończenie 18 lat)
 • Operator żurawi przenośnych typu HDS (30 wolnych miejsc – wymagane ukończenie 18 lat)
 • Kierowca wózków jezdniowych silnikowych (30 wolnych miejsc)
 • Spawanie (10 wolnych miejsc – wymagane ukończenie 18 lat; realizacja tylko jednej grupy z największym zainteresowaniem MIG, TIG lub MAG)
 • Szczegółowe informacje o kursach dostępne w Biurze Projektu (w budynku Warsztatów Szkolnych), w ulotkach i na stronie internetowej www.zste.myslenice.pl

 
Składanie formularzy: do 10.09.2018
(tylko ze świadectwem z czerwca 2018 - dotyczy również uczniów z klasy I)

Read more...

Lista uczniów zakwalifikowanych do projektu w rekrutacji uzupełniającej

W dniu 07.04.2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, która w oparciu o kryteria zawarte w Regulaminie Rekrutacji Uczniów dla wybranej formy wsparcia zakwalifikowała uczestników do Projektu “Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej (M) przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach”.

Lista zawarta jest w załączniku:
- Prawo jazdy kat. B.

Read more...