Centrum Kompetencji Zawodowych

Rekrutacja uzupełniająca na kursy dla nauczycieli

Informujemy, iż  do 25.05.2018 r. trwa rekrutacja uzupełniająca na dwa kursy dla nauczycieli:

- Common Rail III generacji , filtry cząstek stałych, diagnostyka systemów CR (7 wolnych miejsc)

- Wielopunktowe benzynowe systemy wtryskowe Motronic (7 wolnych miejsc)

Składanie formularzy do 25.05.2018 r.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Uczestnikiem projektu może być osoba spełniająca następujące kryteria:

a.    osoba posiada status nauczyciela przedmiotów zawodowych
b.    nauczyciel wyraża dobrowolną chęć uczestnictwa w wybranych formach wsparcia
c.    nauczyciel posiada kwalifikacje do nauczania w kierunku zawodowym / branży zawodowej
2.    W celu zakwalifikowania do udziału w projekcie nauczyciel składa w biurze projektu następujące dokumenty:
a.    podpisany formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 2),
b.    w przypadku braku kwalifikacji do nauczania w danym zawodzie (tj. mechanicznym lub górniczno-hutniczym) - zaświadczenie wydane przez Dyrektora Szkoły potwierdzające nauczanie przedmiotów zawodowych (na drukach szkoły lub wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3) oraz oświadczenie nauczyciela o braku kwalifikacji w danym zawodzie (Załącznik nr 4)
Wykaz dokumentów dostępny na stronie: http://www.zste.myslenice.pl/dla-nauczyciel

Zobacz więcej...

NOWY TERMIN REKRUTACJI NA BEZPŁATNE KURSY dla uczniów 10.09.2018

W zbliżającej się rekrutacji dysponujemy aż 164 wolnymi miejscami na kursach:

 • Operator obrabiarek sterowanych numerycznie (9 wolnych miejsc)
 • Projektowanie AUTO-CAD (15 wolnych miejsc)
 • Język obcy zawodowy angielski lub niemiecki (15 wolnych miejsc – tylko jedna grupa z największym zainteresowaniem)
 • Programy CAM/CAD (9 wolnych miejsc)
 • Umiejętność posługiwania się testerem diagnostycznym (16 wolnych miejsc)
 • Prawo jazdy kat. B (20 wolnych miejsc – wymagane ukończenie 18 lat)
 • Operator żurawi przenośnych typu HDS (30 wolnych miejsc – wymagane ukończenie 18 lat)
 • Kierowca wózków jezdniowych silnikowych (30 wolnych miejsc)
 • Spawanie (10 wolnych miejsc – wymagane ukończenie 18 lat; realizacja tylko jednej grupy z największym zainteresowaniem MIG, TIG lub MAG)
 • Szczegółowe informacje o kursach dostępne w Biurze Projektu (w budynku Warsztatów Szkolnych), w ulotkach i na stronie internetowej www.zste.myslenice.pl

 
Składanie formularzy: do 10.09.2018
(tylko ze świadectwem z czerwca 2018 - dotyczy również uczniów z klasy I)

Zobacz więcej...

Lista uczniów zakwalifikowanych do projektu w rekrutacji uzupełniającej

W dniu 07.04.2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, która w oparciu o kryteria zawarte w Regulaminie Rekrutacji Uczniów dla wybranej formy wsparcia zakwalifikowała uczestników do Projektu “Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej (M) przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach”.

Listy przyjętych na kursy zostały zamieszczone na tablicy ogłoszeń w budynku Warsztatów Szkolnych ZSTE - obok sali nr 39.

Informacji o przyjęciach udzielamy osobiście w Biurze Projektu oraz telefonicznie pod numerem tel. 122721425 lub 122723799

Zobacz więcej...

Powiat z unijna kasą - marszałek G. Lipiec o nowych inwestycjach

Marszałek odwiedził Powiat Myślenicki w celu sprawdzenia jak wydatkowane są środki z unijnej kasy – To naturalne działanie. Jesteśmy w połowie perspektywy budżetowej UE, to normalne, że instytucja odpowiedzialna za wydawanie tych pieniędzy chce zobaczyć co zostało zrobione. A my w powiecie myślenickim mamy powody do dumy – komentował Starosta Józef Tomal.

Zobacz więcej...

Harmonogram kursów od lutego 2018

Lista kursów realizowanych od lutego 2018 roku w ramach projektu „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej (M) przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach”:

Zobacz więcej...

UWAGA !!! - WOLNE MIEJSCA NA KURSY

UWAGA !!! - WOLNE MIEJSCA NA KURSY:

Składanie formularzy do 28.02.2018 r.

 1. Projektowanie stron www – 2 wolne miejsca
 2. Grafika komputerowa prezentacyjna – 6 wolnych miejsc

Składanie formularzy do 28.03.2018 r.

 1. Prawo jazdy kat. B – 18 wolne miejsca (wymagane ukończenie 18 lat)
 2. Język obcy zawodowy – angielski/niemiecki – 17 wolnych miejsc
Zobacz więcej...

Lista uczniów zakwalifikowanych do projektu w rekrutacji uzupełniającej

W dniu 07.02.2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, która w oparciu o kryteria zawarte w Regulaminie Rekrutacji Uczniów dla wybranej formy wsparcia zakwalifikowała uczestników do Projektu “Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej (M) przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach”.

Listy przyjętych na kursy zostały zamieszczone na tablicy ogłoszeń w budynku Warsztatów Szkolnych ZSTE - obok sali nr 39.

Informacji o przyjęciach udzielamy osobiście w Biurze Projektu oraz telefonicznie pod numerem tel. 122721425 lub 122723799

Zobacz więcej...