Konkursy i turnieje

VII Konkurs Poetycki im. Elżbiety Guśpiel

Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu. Partnerem Przedsięwzięcia jest Myślenicka Grupa Poetycka „TILIA”. Patroni medialni: Gazeta Myślenicka, portal miasto-info.pl,  miesięcznik Sedno, Myślenice iTV Telewizja Powiatowa.

 

Celem Konkursu jest:
•    podkreślenie roli i rangi twórczości poetyckiej w literaturze i życiu, odkrywanie nowych talentów, stwarzanie możliwości publicznych prezentacji tekstów,
•    wyłonienie osób uzdolnionych poetycko,
•    rozwijanie wrażliwości i zdolności literackich,
•    promocja ich twórczości oraz upamiętnienie twórczości poetki Elżbiety Guśpiel.

Regulamin VII-go Konkursu Poetyckiego im. Elżbiety Guśpiel - warunki uczestnictwa w Konkursie:
•    warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie na adres organizatora trzech prac (dotąd nie publikowanych ) w trzech egzemplarzach. Każdy utwór należy podpisać godłem. Prosimy o wpisanie kategorii wiekowej obok godła. Tym samym godłem należy opatrzyć kopertę zwierającą rozwiązanie godła - imię , nazwisko, adres, wiek, telefon, e-mail, krótki życiorys,
•    należy zamieścić podpisaną klauzulę o ochronie danych osobowych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu, (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).
•    UWAGA! - koniecznie każdy wiersz w trzech egzemplarzach prosimy przesłać na adres:Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu, 32-432 Pcim 563
•    Koniecznie z dopiskiem „ KONKURS POETYCKI  im. Elżbiety Guśpiel”
•    Konkurs skierowany jest do wszystkich twórców, sympatyków poezji bez względu na wiek.
•    Konkurs będzie oceniany w trzech kategoriach wiekowych:
- dzieci: do 13 roku życia
- młodzież: od 14 do 18 roku życia
- dorośli: od 18 roku życia
•    zgłoszenia prosimy przesyłać do 31 października 2017r.
Wiersze oceniać będzie profesjonalne jury. O wynikach konkursu Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz zostaną zaproszeni na „Wieczór Poetycki” na którym będą mieć możliwość zaprezentowania swoich wierszy. Wszystkie aktualne informacje, a w przyszłości także najlepsze teksty poetyckie, zostaną opublikowane na stronie www.kliszczacy.pl

Organizator : przewiduje nagrody rzeczowe, nie zwraca nadesłanych prac., zastrzega sobie prawo druków utworów nagrodzonych bez honorarium autorskiego.

Dodatkowe informacje: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu, tel. 12 274 80 39