Klub Ośmiu

Ogólnopolska Konferencja Szkolnych Klubów Ośmiu

W dniach 01.12 – 03.12 wolontariusze Szkolnego Klubu Ośmiu przy ZSTE im. M. Reja w Myślenicach brali udział w Ogólnopolskiej Konferencji pt: „Trudności w pracy wolontariusza” w Warszawie.

Wolontariusze w składzie: Paś Sebastian, Filipiec Marta, Mikołajczyk Anna, Kotoniak Natalia wraz z opiekunem Fijał Marcjanną uczestniczyli w wielu spotkaniach i wykładach. Wszystkie Kluby Ośmiu miały okazje zaprezentować swoje dokonania, jakie realizują w swoich miejscowościach. Mieliśmy wspaniałą okazję uczestniczyć w zajęciach integracyjnych oraz w warsztatach praktycznych pt:„Lider wolontariatu” prowadzone przez Rafała Folwarskiego. Czas umilał nam wykład Bożeny Wścisły-Kandybowicz – Prezesa  Bielańskiego Stowarzyszenia Rodzin Osób Niepełnosprawnych, która opowiadała nam jak opiekować się dziećmi niepełnosprawnymi. Wspaniale było posłuchać wykładu Prof. Alicji Chybickiej – lekarza medycyny, która ukazywała nam swą pracę na oddziale onkologicznym z dziećmi. Jak motywować siebie i innych do pracy w wolontariacie ukazał nam wykład Prof. APS dr hab. Grzegorza Pyszczka. Swój czas przeznaczyliśmy też na naukę pierwszej pomocy i spotkaniu w warsztatach z udziałem byłych wolontariuszy Fundacji „Świat na Tak” – pt: „Co dała mi praca w Klubie Ośmiu?”. Wspaniały występ przedstawienia metodą dramy z udziałem wolontariuszy i pracowników Fundacji: „Żyć nie umierać”- ukazał nam jak cenne jest życie swoje i innych. Dzień zakończyliśmy spotkaniem opłatkowym na którym wspólnie śpiewaliśmy kolędy. Ogólnopolska Konferencja zakończyła się spotkaniem opiekunów, którzy omówili ankiety na temat trudności w wolontariacie. Przeżyliśmy wspaniałe chwile, poznaliśmy dobrych i ciepłych ludzi, którzy tak jak my chcą nieść pomoc, dobre słowo wszystkim tym, którzy tego potrzebują. Mam nadzieję, że zobaczymy się znów, aby podzielić się doświadczeniem z innymi w swojej pracy.

Marcjanna Fijał

[Zobacz zdjęcia]