Klub Ośmiu

Kluby Ośmiu to wspólne miejsce ludzi o dobrych sercach, mądrych pomysłach i pragnieniu niesienia pomocy. Laureaci, uczestnicy i sympatycy Konkursu Ośmiu Wspaniałych tworzą Kluby w rodzinnych miastach. Kapitałem jest entuzjazm w niesieniu pomocy bliźnim i chęć poprawienia wizerunku otaczającej rzeczywistości.

Kluby Ośmiu - Młodzieżowego Wolontariatu działają w ramach Fundacji.

Członkami Klubów są:     dziewczęta i chłopcy w wieku 13-25 lat; laureaci i sympatycy Konkursu "Ośmiu Wspaniałych"; wszyscy, którzy są uczynni, życzliwi i bezinteresowni.

Klubowiczne na codzień pracują na rzecz: osób niepełnosprawnych; osób chorych; osób starszych m.in. odwiedziny indywidualne oraz domach pomocy społecznej; tówieśników i dzieci
m.in.: zbiórki darów, pomoc w lekcjach, organizacja czasu wolnego.

Jeżeli zauważysz, że ktoś potrzebuje pomocy w twoim otoczeniu, szkole - zgłoś się do nas!


Honorowi krwiodawcy

Dnia 25.02.2019 roku kolejny raz nasi wolontariusze Szkolnego klubu „8” uczestniczyli w akcji: „Oddając krew, darujesz życie”. Cel wspaniały, służy przecież ratowaniu ludzkiego życia. Wszystkim którzy mieli odwagę to zrobić - gratuluję!

Marcjanna Fijał

Zobacz więcej...

Akcja „Nakrętki dla Emilki”

Szkolny klub 8 przy ZSTE im. M. Reja w Myślenicach organizuje akcję pt: „Nakrętki dla Emilki”.

Celem akcji jest zebranie jak największej ilości nakrętek, które mają jej pomóc w rehabilitacji. Nakrętki będzie można przynosić i zostawiać w pudełkach umieszczonych na korytarzach i świetlicy szkolnej. Wszystkie worki z nakrętkami, przeliczone i podpisane klasą, należy składać na przerwach do świetlicy  w godzinach 10.25 - 10.45 oraz 16.40 - 16.55.

Dziękujemy za włączenie się w akcję!

Zobacz więcej...