Olimpiady

Etap szkolny OWT w roku szk. 2020/2021

XLVII OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ - - Etap szkolny w roku szkolnym 2020/21

W dniu 23 października 2020 r. ( piątek) od godziny 10.30 do 13.00 odbędą się zawody szkolne Olimpiady Wiedzy Technicznej. Zawody odbywają się za pośrednictwem specjalnej platformy internetowej w trybie on-line./ czas trwania 90 minut/. Zgodnie regulaminem do kolejnego etapu wymagana minimalna ilość punktów to 16. / 50% plus 1 punkt./

 

Etap szkolny odbędzie się w Sali nr 39 w budynku Warsztatów Szkolnych. W olimpiadzie mogą brać udział uczniowie Technikum naszej szkoły branży technicznej: budowlanej, mechanicznej, mechanik pojazdów samochodowych i mechanik operator obrabiarek sterowanych numerycznie .

Przed przystąpieniem do konkursu uczniowie muszą się sami zalogować po wcześniejszej deklaracji o zapoznaniu się z regulaminem konkursu oraz informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych, RODO. Uczniowie niepełnoletni do udziału w zawodach muszą mieć zgody rodziców.

Do etapu szkolnego dopuszczonych może być łącznie 16 uczniów.

Proszę uczniów o zgłoszenie się do dnia 21.10.br do godziny 13.00 w celu dokonania niezbędnych formalności i logowania do Pani mgr inż. Renaty Tokarz /sala 39 lub 26/.

Spotkanie organizacyjne przed konkursem w dniu …..10.2020r. o godzinie ……. sala 39. Obecność uczestników obowiązkowa.

W dniu zawodów prosimy uczestników o przybycie na godzinę 10.30 do sali nr 39. Wcześniej zgłoszeni uczniowie ą zwolnieni z zajęć lekcyjnych od 10.30 do 13.10 ( 3 godziny lekcyjne).

Życzymy sukcesów w etapie szkolnym i kwalifikacji do etapu okręgowego konkursu, który odbędzie się 7 stycznia 2021 roku w Krakowie.

Elżbieta Gołębiowska, Renata Tokarz, Lucyna Nowak
Szkolny Komitet OWT

 

Terminarz OWT
Terminy zawodów OWT są planowane w uzgodnieniu z innymi olimpiadami i MEN. W roku szkolnym 2020/2021 daty przeprowadzenia zawodów poszczególnych stopni Olimpiady są następujące:
• zawody I stopnia (szkolne) - 23 października 2020 r.
• zawody II stopnia (okręgowe) - 7 stycznia 2021 r.
• zawody III stopnia (centralne) - 17 kwietnia 2021 r.

Pozostałe szczegóły dotyczące olimpiady oraz zadania z poprzednich edycji: https://owt.enot.pl/