Olimpiady

KACPER POLAK finalistą Etapu Ogólnopolskiego OWiUB

Komitet Szkolny Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanej zawiadamia, że w etapie Okręgowym Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w dniu 29.02.2020 roku w ZSB nr 1 w Krakowie brali udział następujący uczniowie Technikum Budowlanego naszej szkoły:

1. Jakub Koloch - klasa IV FM
2. Mika Mariusz – klasa IIIM
3. Daniel Wacławik- klasa III M
4. Justyna Ciślik- - Klasa III M
5. Polak Kacper – klasa IV M
6. Monika Żądło- klasa II M
7. Łukasz Jędrzejowski – klasa IV M
8. Adrian Pająk – klasa II M
9. Kacper Fijał – klasa IIM

Podczas zawodów uczniowie otrzymali dyplomy uczestnictwa w tym etapie zawodów. , Zgodnie z ustną zapowiedzią Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, uczestnicy zawodów okręgowych mogą otrzymać 30 dodatkowych punktów przy rekrutacji na studia - Politechnikę Krakowską WIL.

Jednoczenie zawiadamiam, że Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zmieniło w roku szkolnym 2019/2020 definicję olimpiad organizowanych według przepisów wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – olimpiady są organizowane jako dwustopniowe zawody wiedzy. W związku z odwołaniem zawodów centralnych, uczestnicy zakwalifikowani do zawodów trzeciego stopnia olimpiady otrzymują tytuł finalisty. Natomiast nie wyłania się laureatów w olimpiadach przeprowadzanych w roku szkolnym 2019/2020.

W związku z powyższym, uczeń z klasy 4M
KACPER POLAK
uzyskał tytuł Finalisty Etapu Ogólnopolskiego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w roku szkolnym 2019/2020.

Wszystkim uczniom gratulujemy osiągniętych wyników i życzymy sukcesów w następnych edycjach konkursu. Maturzystom życzymy wysokich wyników egzaminu maturalnego i szczęśliwej rekrutacji na wymarzone studia.

Szkolny Komitetu OWIUB:
Elżbieta Gołębiowska