Plan lekcji
1 Religia 2 Mechaniczna 3 Językowa niem 4 Matematyczna 5 Mechaniczna 6A Językowa niem 6B Językowa ang 7 WF
SIL WF BOI WF GIM WF 7A WF 7B WF 8 Geograficzna 9 PO 10 Historia
11 Matematyka 12 Ekonomika 13 Językowa 14 Ekonomika 15 Handlowa 16 Polski 17 Biologia Chemia 18 Budowlana
19 Mechaniczna 20 Gastronomiczna/Językowa 20A Pracownia ćwiczeń gastronomicznych 21 Komputerowa 22 Polski 23 Aula 23A Językowa 24 Językowa niem
24C Językowa ang 24D Językowa ang multimedialna 25 Budowlano Elektryczna 26 Budowlana I 27 Budowlana II 28 Komputerowa III INF Komputerowa II INF2 Pracownia technik biurowych
30 Pracownia Mechatroniki samochodowej 29 SWIETLICA 31 Pracownia elektrotechniki samoch. 32 Prac. Obrab. Numer. I 33 Hamownia 34 Pracownia elektroniki samochodowej 35 Prac. Obrab. Numer. II 36 Prac. diagnostyki
37 Prac. silnikowa 38 Sala multimedialna Warsztaty 39 Pracownia komputerowa PODiDZ 40 Sala wykładowa PODiDZ BIB Biblioteka PR1 Praktyka 1 PR2 Praktyka 2