wtorek, 31 styczeń 2017 19:26

ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017

Written by

ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017
Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach

Lp. Przedmiot zamówienia  Rodzaj /usługa/dostawa/
roboty budowlane
Przewidywany
tryb udzielenia
zamówienia 
Orientacyjna
wartość
zamówienia
Przewidywany
termin
wszczęcia
postępowania
 1

Wymiana rur kanalizacji burzowej, opadowej
od strony bieżni

Robota budowlana Przetarg nieograniczony 39.000,00 marzec 2017
 2 Modernizacja chodników i parkingu Robota budowlana Przetarg nieograniczony 185.000,00 marzec 2017
 3

Termo i hydroizolacja ścian fundamentowych
przy gruncie styrodur 5cm budynku szkoły
strona ul. Żeromskiego i Berka Joselewicza

Robota budowlana Przetarg nieograniczony 40.000,00 marzec 2017
Last modified on czwartek, 04 maj 2017 20:50