piątek, 12 maj 2017 09:34

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Numer sprawy: 8/2017

Written by

Numer sprawy: 8/2017

Myślenice, dnia 2017-05-11

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Roboty budowlane: docieplenie ścian fundamentowych, remont nawierzchni, placów i traktów pieszych, remont kanalizacji ogólnospławnej, remont przyłączy kanalizacji ogólnospławnej, montaż szlabanu w ZSTE Myślenice,
kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, wynosi: 262.325,00 zł.

liczba otwartych ofert: dane z otwartych ofert: 1
nazwa i adres wykonawcy: Firma Remontowo-Budowlana „Interbau”
Zbigniew Ulman 32-432 Pcim 716

Cena oferty:  waga 20% - 215.318,22 zł  netto
Termin realizacji: waga 20% - 50 dni
Gwarancja: waga 20% - 60 m-cy


Przewodniczący
Komisji Przetargowej
Jerzy Kosiński

Last modified on piątek, 12 maj 2017 11:19