czwartek, 01 czerwiec 2017 13:04

OGŁOSZENIE nr 91268 - 2017 z dnia 2017-06-01 r.o ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer: 517515-N-2017 z dnia: 29/05/2017

Written by

Zgodnie z art. 38 ust. 4 Prawa zamówień publicznych informujemy Państwa, iż zamawiający wprowadza w SIWZ oraz w Załączniku nr 1 do SIWZ zmiany

Ogłoszenie

SIWZ_doposażenie_zmiana SIWZ_doposażenie_zmiana

Załącznik nr 1 do SIWZ_OPZ zmianaZałącznik nr 1 do SIWZ_OPZ zmiana

Last modified on czwartek, 01 czerwiec 2017 13:11