wtorek, 06 czerwiec 2017 11:38

OGŁOSZENIE nr 93153 - 2017 z dnia 2017-06-06 r. o ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer: 517515-N-2017 z dnia: 29/05/2017

Written by
Zgodnie z art. 38 ust. 4 Prawa zamówień publicznych informujemy Państwa, iż zamawiający wprowadza zmiany w: SIWZ, Załączniku nr 1 do SIWZ oraz wprowadza nowy wzór Załącznika nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy.
 
Last modified on wtorek, 06 czerwiec 2017 11:47