czwartek, 13 lipiec 2017 19:50

POWIADOMIENIE Z WYBORU OFERT - NUMER SPRAWY 17/2017 (postępowanie nr 2)

Written by

Numer sprawy: 17/2017
Myślenice, dnia 2017-07-13

Wszyscy uczestnicy postępowania

POWIADOMIENIE

Informuję niniejszym, iż w wyniku przeprowadzonego przez Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Doposażenie pracowni w specjalistyczny sprzęt do prowadzenia zajęć edukacyjnych w branży mechanicznej” w ramach projektu pn.: „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej (M) przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach” nr RPMP: 10.02.02-0214/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 –2020 w ramach Poddziałania 10.02.02 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR, część konkursowa.

wybrano następujące Oferty:


PEŁNA TREŚĆ INFORMACJI

Last modified on sobota, 15 lipiec 2017 14:00