czwartek, 24 sierpień 2017 12:30

POWIADOMIENIE Z WYBORU OFERT - NUMER SPRAWY 17/2017 (postępowanie nr 3)

Written by

Numer sprawy: 17/2017  
Myślenice, dnia 2017-08-24

Wszyscy uczestnicy postępowania

 

 POWIADOMIENIE


Informuję niniejszym, iż w wyniku przeprowadzonego przez Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Doposażenie pracowni w specjalistyczny sprzęt do prowadzenia zajęć edukacyjnych w branży mechanicznej” w ramach  projektu pn.: „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej (M) przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach” nr RPMP: 10.02.02-0214/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 –2020 w ramach Poddziałania 10.02.02 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR, część konkursowa.

 wybrano następującą Ofertę:

PEŁNA TREŚĆ INFORMACJIPEŁNA TREŚĆ INFORMACJI

Last modified on czwartek, 24 sierpień 2017 12:36