piątek, 01 wrzesień 2017 23:24

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/UE/2017 w celu rozeznania rynku (kursy)

Written by

W związku z realizacją projektu pn.: „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej (M) przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach” nr RPMP: 10.02.02-0214/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 –2020 w ramach Poddziałania 10.02.02 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR, część konkursowa, Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach, kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej w celu rozeznania rynku na usługi szkoleniowe.

 Zapytanie dotyczy następujących szkoleń i ilości osób przewidywanych do przeszkolenia (wraz z przewidywaną liczbą godzin przypadających na jedną osobę szkoloną):

 1. Diagnoza komputerowa sterowników z wykorzystaniem testera usterek Bosch KTS XXX i programu ES (tronic) – 6 osób (ilość godzin przypadających na jedną osobę szkoloną – 8 h)
 2. Elektroniczne Systemy Diesla EDC z pompami wtryskowymi VP37 i VP44 – 1 osoba (ilość przypadających godzin szkoleniowych – 8h)
 3. Common Rail Bosch I i II generacji, serwis wtryskiwaczy diesla - 2 osoby (ilość godzin przypadających na jedną osobę szkoloną – 8 h)
 4. Common Rail III generacji, filtry cząstek stałych, diagnostyka systemów CR- 3 osoby (ilość godzin przypadających na jedną osobę szkoloną – 8 h)
 5. Magistrala CAN- samochodowe sieci informatyczne – 2 osoby (ilość godzin przypadających na jedną osobę szkoloną – 10 h)
 6. Pokładowe systemy diagnostyczne OBD II i EOBD – 5 osób (ilość godzin przypadających na jedną osobę szkoloną – 7 h)
 7. Wielopunktowe benzynowe systemy wtryskowe Motronic – 3 osoby (ilość godzin przypadających na jedną osobę szkoloną – 8 h)
 8. Klimatyzacja w pojazdach samochodowych – 2 osoby (ilość godzin przypadających na jedną osobę szkoloną – 8 h)
 9. Elektroniczne układy zapłonowe- 1 osoba (ilość przypadających godzin szkoleniowych – 8h)
 10. W przypadku złożenia oferty należy podać cenę za jednego uczestnika szkolenia.
 11. Planowany termin realizacji szkoleń: wrzesień 2017 – grudzień 2017
 12. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych oraz udział Podwykonawców.
 13. Ofertę cenową może złożyć wyłącznie instytucja szkoleniowa posiadająca aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy, właściwy ze względu na siedzibę podmiotu.
 14. Miejsce realizacji szkoleń: na terenie województwa małopolskiego w miejscowości położonej maksymalnie 50 km od siedziby Zamawiającego. Zamawiający informuje, iż może w uzasadnionych przypadkach zezwolić na szkolenia w miejscach dalej oddalonych z zastrzeżeniem, iż wszyscy uczestnicy danego szkolenia wyrażą na to zgodę.
 15. Oferta ważna jest trzy miesiące od daty otrzymania jej przez Zamawiającego.
 16. Ofertę cenową na realizację powyższych szkoleń należy złożyć z oznaczeniem „ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/UE/2017” w formie pisemnej w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach ul. Żeromskiego 17, 32-400 Myślenice lub drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 11.09.2017 r. do godz. 12:00 według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do bieżących kontaktów, w tym udzielania odpowiedzi na pytania związane z przedmiotem zapytania jest: mgr inż. Grzegorz Kotecki tel. 12 272-37-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach informuje, iż niniejsze zapytanie ofertowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych

 

Załączniki:

1) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/UE/2017 w celu rozeznania rynku (wersja PDF)

2) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/UE/2017 w celu rozeznania rynku (wersja DOC)2) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/UE/2017 w celu rozeznania rynku (wersja DOC)

Last modified on piątek, 01 wrzesień 2017 23:31