piątek, 01 wrzesień 2017 23:32

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/UE/2017 w celu rozeznania rynku (studia podyplomowe)

Written by

W związku z realizacją projektu pn.: „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej (M) przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach” nr RPMP: 10.02.02-0214/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 –2020 w ramach Poddziałania 10.02.02 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR, część konkursowa, Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach, kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej w celu rozeznania rynku na usługi szkoleniowe – tj. studia podyplomowe.

 Zapytanie dotyczy następujących studiów podyplomowych i ilości osób przewidywanych do przeszkolenia (wraz z przewidywaną liczbą semestrów przypadających na jedną osobę):

  1. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy – 2 osoby (po 2 semestry na jedną osobę szkoloną)
  2. Logistyka i transport drogowy - 2 osoby (po 2 semestry na jedną osobę szkoloną)
  3. Komputerowe wspomaganie prac projektowych – Cax- 1 osoba (2 semestry)
  4. W przypadku złożenia oferty należy podać całkowity koszt studiów za jednego uczestnika.
  5. Planowany termin realizacji studiów: październik 2017 – wrzesień 2018
  6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych oraz udział Podwykonawców.
  7. Ofertę cenową może złożyć wyłącznie Uczelnia posiadająca odpowiednie pozwolenie/ zezwolenie lub inny dokument potwierdzający uprawnienie do prowadzenia studiów na które została złożona oferta.
  8. Miejsce realizacji studiów: na terenie województwa małopolskiego w miejscowości położonej maksymalnie 50 km od siedziby Zamawiającego. Zamawiający informuje, iż może w uzasadnionych przypadkach zezwolić na studia w miejscach dalej oddalonych z zastrzeżeniem, iż uczestnik wyrazi na to zgodę.
  9. Oferta ważna jest jeden miesiąc od daty otrzymania jej przez Zamawiającego.
  10. Ofertę cenową na realizację powyższych studiów należy złożyć z oznaczeniem „ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/UE/2017” w formie pisemnej w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach ul. Żeromskiego 17, 32-400 Myślenice lub drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 11.09.2017 r. do godz. 12:00 według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do bieżących kontaktów, w tym udzielania odpowiedzi na pytania związane z przedmiotem zapytania jest: mgr inż. Grzegorz Kotecki tel. 12 272-37-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach informuje, iż niniejsze zapytanie ofertowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych

 

Załączniki:

1) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/UE/2017 w celu rozeznania rynku (wersja PDF)

2) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/UE/2017 w celu rozeznania rynku (wersja DOC)

Last modified on piątek, 01 wrzesień 2017 23:37