piątek, 08 wrzesień 2017 21:46

OGŁOSZENIE NR nr 585257-N-2017 z dnia 2017-09-08 r. (Przetarg na usługi szkoleniowe)

Written by

Numer sprawy: 23/2017  
Myślenice, dnia 2017-09-08

Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych dla uczniów – Beneficjentów Ostatecznych Projektu. Zamówienie realizowane jest w ramach  projektu pn.: „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej (M) przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach” nr RPMP: 10.02.02-0214/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 –2020 w ramach Poddziałania 10.02.02 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR, część konkursowa.

 Zamówienie składa się z 3 (części) szkoleń tematycznych o następujących tytułach zgodnie z zawartym w specyfikacji opisem szczegółowym:

    Usługa szkoleniowa 1 – Kurs: Operator żurawi przenośnych typu HDS
    Usługa szkoleniowa 2 – Kurs: Spawania metodą MAG w osłonie CO2 – podstawowy
    Usługa szkoleniowa 3 – Kurs: Kierowca wózków jezdniowych silnikowych

Szczegółowy opis oraz warunki znajdują się w załącznikach.

Załączniki:

    Ogłoszenie nr 585257-N-2017 z dnia 2017-09-08 r.
    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
    Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
    Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy (wersja PDF)
    Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy (wersja DOC)
    Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące wykluczenia
    Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków
    Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej
    Załącznik nr 6 do SIWZ - Projekt umowy

Dodano: 12.09.2017

  1. Ogłoszenie nr 500026904-N-2017 z dnia 12-09-2017 r. o zmianie ogłoszenia 585257-N-2017 z dnia 08-09-2017 r.
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) (zmiana 12-09-2017)

Dodano: 18.09.2017

  1. Ogłoszenie nr 500029767-N-2017 z dnia 18-09-2017 r. o zmianie ogłoszenia 585257-N-2017 z dnia 08-09-2017 r.
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zmiana 18-09-2017)
  3. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy (wersja PDF) (zmiana 18-09-2017)
  4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy (wersja DOC) (zmiana 18-09-2017)

Dodano: 21.09.2017

  1. Informacja Komisji Przetargowej z otwarcia ofert

Dodano: 28.09.2017

  1. Powiadomienie o wyborze oferty
Last modified on czwartek, 28 wrzesień 2017 13:58