poniedziałek, 05 luty 2018 15:27

OGŁOSZENIE NR 498552-N-2018 z dnia 2018-02-05 r. (Przetarg na usługi szkoleniowe)

Written by

Numer sprawy: 3/2018  
Myślenice, dnia 2018-02-05

Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych dla uczniów – Beneficjentów Ostatecznych Projektu. Zamówienie realizowane jest w ramach  projektu pn.: „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej (M) przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach” nr RPMP: 10.02.02-0214/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 –2020 w ramach Poddziałania 10.02.02 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR, część konkursowa.

Zamówienie składa się z 3 (części) szkoleń tematycznych o następujących tytułach zgodnie z zawartym w specyfikacji opisem szczegółowym:

    Usługa szkoleniowa 1 – Kurs: Operator żurawi przenośnych np. typu HDS (1 grupa)
    Usługa szkoleniowa 2 – Kurs: Spawania metodą MAG w osłonie CO2 – podstawowy (2 grupy)
    Usługa szkoleniowa 3 – Kurs: Kierowca wózków jezdniowych silnikowych (1 grupa)

Szczegółowy opis oraz warunki znajdują się w załącznikach.

Załączniki:

    Ogłoszenie nr 498552-N-2018 z dnia 2018-02-05 r.
    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
    Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
    Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy (wersja PDF)
    Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy (wersja DOC)
    Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące wykluczenia
    Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków
    Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej
    Załącznik nr 6 do SIWZ - Projekt umowy

 

Dodano: 13.02.2018
- Informacja z otwarcia ofert

 

Dodano: 22.02.2018
- Powiadomienie o wyborze ofert

 

Dodano: 15.03.2018
- Protokół z otwarcia ofert

 

Dodano: 22.03.2018
- Powiadomienie o wyborze ofert

Last modified on poniedziałek, 30 kwiecień 2018 11:23