wtorek, 10 kwiecień 2018 11:21

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/UE/2018 DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA NA REALIZACJĘ KURSÓW LUB SZKOLEŃ

Written by

W związku z realizacją projektu pn.: „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej (M) przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach” nr RPMP: 10.02.02-0214/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 –2020 w ramach Poddziałania 10.02.02 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR, część konkursowa, Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach, kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej w celu rozeznania rynku i aktualnego szacowania wartości zamówienia na usługi szkoleniowe zgodnie z pełną treścią zapytania ofertowego.

Załączniki:
1) PEŁNA TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO
2) Oferta cenowa do zapytania (wersja PDF)
3) Oferta cenowa do zapytania (wersja DOC)

 

Dodano: 20.04.2018
- Protokół z otwarcia ofert

 

Dodano: 26.04.2018
- Powiadomienie o wyborze ofert

Last modified on poniedziałek, 30 kwiecień 2018 11:33