piątek, 17 sierpień 2018 16:51

OGŁOSZENIE NR 605711-N-2018 z dnia 2018-08-17 r. (Przetarg na usługi szkoleniowe)

Written by

Numer sprawy: 20/2018  
Myślenice, dnia 2018-08-17

Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych dla uczniów – Beneficjentów Ostatecznych Projektu. Zamówienie realizowane jest w ramach  projektu pn.: „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej (M) przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach” nr RPMP: 10.02.02-0214/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 –2020 w ramach Poddziałania 10.02.02 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR, część konkursowa.

Zamówienie składa się z 3 (części) szkoleń tematycznych o następujących tytułach zgodnie z zawartym w specyfikacji opisem szczegółowym:

    Usługa szkoleniowa 1 – Kurs: Operator żurawi przenośnych (typu HDS) – 2 grupy
    Usługa szkoleniowa 2 – Kurs: Spawania metodą MIG w osłonie gazu obojętnego – podstawowy – 1 grupa
    Usługa szkoleniowa 3 – Kurs: Kierowca wózków jezdniowych silnikowych – 2 grupy

Szczegółowy opis oraz warunki znajdują się w załącznikach.

Załączniki:

1. Ogłoszenie nr 605711-N-2018 z dnia 2018-08-17 r.
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy (wersja PDF)
5. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy (wersja DOC)
6. Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące wykluczenia
7. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków
8. Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej
9. Załącznik nr 6 do SIWZ - Projekt umowy

 

Dodano: 28.08.2018
- Informacja z otwarcia ofert

 

Dodano: 05.09.2018

- Powiadomienie o wyborze oferty

Last modified on środa, 05 wrzesień 2018 15:38