piątek, 18 styczeń 2019 22:36

OGŁOSZENIE NR 505311-N-2019 z dnia 2019-01-18 r. ( Przetarg na usługi szkoleniowe)

Written by

Numer sprawy: 2/2019
Myślenice, dnia 2019-01-18

Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych dla uczniów – Beneficjentów Ostatecznych Projektu. Zamówienie realizowane jest w ramach  projektu pn.: „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej (M) przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach” nr RPMP: 10.02.02-0214/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 –2020 w ramach Poddziałania 10.02.02 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR, część konkursowa.

Zamówienie składa się z 5 (części) szkoleń tematycznych o następujących tytułach zgodnie z zawartym w specyfikacji opisem szczegółowym:

 1. Usługa szkoleniowa 1 – Kurs: Operator żurawi przenośnych (typu HDS) – 2 grupy
 2. Usługa szkoleniowa 2 – Kurs: Kierowca wózków jezdniowych silnikowych – 2 grupy
 3. Usługa szkoleniowa 3 – Kurs: Spawania metodą MIG w osłonie gazu obojętnego – podstawowy – 1 grupa
 4. Usługa szkoleniowa 4 – Kurs: Spawania metodą MAG w osłonie CO2 – podstawowy – 1 grupa
 5. Usługa szkoleniowa 5 – Kurs: Spawania metodą TIG w osłonie gazu obojętnego – podstawowy – 1 grupa

Szczegółowy opis oraz warunki znajdują się w załącznikach.


Załączniki:

 1. Ogłoszenie nr 505311-N-2019 z dnia 2019-01-18 r.
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy (wersja PDF)
 5. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy (wersja DOC)
 6. Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące wykluczenia
 7. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków
 8. Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej
 9. Załącznik nr 6 do SIWZ - Projekt umowy

 

Dodano: 29.01.2019

Informacja z otwarcia ofert

 

Dodano 15.02.2019
Last modified on poniedziałek, 18 luty 2019 12:08