piątek, 19 lipiec 2019 21:45

OGŁOSZENIE NR 575694-N-2019 Z DNIA 2019-07-19 r.

Written by

Ogłoszenie nr 575694-N-2019 z dnia 2019-07-19 r. (Przetarg na usługi szkoleniowe)

Numer sprawy: 12/2019
Myślenice, dnia 2019-07-19

Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych dla uczniów – Beneficjentów Ostatecznych Projektu. Zamówienie realizowane jest w ramach  projektu pn.: „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej (M) przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach" nr RPMP: 10.02.02-0214/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 –2020 w ramach Poddziałania 10.02.02 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR, część konkursowa.


Zamówienie składa się z 2 (części) szkoleń tematycznych o następujących tytułach zgodnie z zawartym w specyfikacji opisem szczegółowym:

    Usługa szkoleniowa 1 – Kurs: Operator żurawi przenośnych (typu HDS)
    Usługa szkoleniowa 2 – Kurs: Kierowca wózków jezdniowych silnikowych

Szczegółowy opis oraz warunki znajdują się w załącznikach.

Załączniki:

Ogłoszenie nr 575694-N-2019 z dnia 2019-07-19 r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy (wersja PDF)
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy (wersja DOC)
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące wykluczenia
Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków
Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 6 do SIWZ - Projekt umowy

 

Dodano: 30.07.2019
- Informacja z otwarcia ofert

 

Dodano: 05.08.2019
- Powiadomienie o wyborze oferty

Last modified on poniedziałek, 05 sierpień 2019 19:44