Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja ogłasza przetarg nieograniczony na "Zakup pomocy dydaktycznych do pracowni komputerowej" zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

poniedziałek, 20 listopad 2017 15:06

POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - NR SPRAWY 25/2017

POWIADOMIENIE

Informuję niniejszym, iż w wyniku przeprowadzenia przez Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

poniedziałek, 20 listopad 2017 13:31

Konkurs na kartkę świąteczną

Samorząd Szkolny ogłasza konkurs na najpiękniejszą kartkę świąteczną

środa, 15 listopad 2017 13:57

Wycieczka na wiedeński Jarmark

WYCIECZKA NA WIEDEŃSKI JARMARK BOŻONARODZENIOWY 9 – 10. 12.2017r.

Strona 1 z 65