Świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe  dla sesji VI-VII 2019 wydawane  będą  w dniu 30 sierpnia 2019r. w godz. 9.00- 14.00 w sekretariacie szkoły za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

Ze względów organizacyjnych prosimy o przestrzeganie  w/w terminu odbioru  świadectw. Informujemy, że w dniu 02 września /rozpoczęcie roku szkolnego/  świadectwa nie będą wydawane.

UWAGA ! - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA NA KURSY I SZKOLENIA:

W dniu 23.07.2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, która w oparciu o kryteria zawarte w Regulaminie Rekrutacji Uczniów dla wybranej formy wsparcia zakwalifikowała uczestników do Projektu "Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej (M) przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach".

Strona 1 z 126