W dniu 24.05.2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, która w oparciu o kryteria zawarte w Regulaminie Rekrutacji Uczniów dla wybranej formy wsparcia zakwalifikowała uczestników do Projektu "Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej (M) przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach".
Listy przyjętych na kursy ostały zamieszczone na tablicy ogłoszeń w budynku Warsztatów Szkolnych ZSTE - obok sali nr 39.

poniedziałek, 27 maj 2019 13:15

POSIEDZENIE RADY RODZICÓW - CZERWIEC 2019

Zebranie Rady Rodziców i trójek klasowych Odbędzie się 11 czerwiec 2019 r. o godz. 18.00 (wtorek)

środa, 15 maj 2019 10:12

POSIEDZENIE RADY RODZICÓW - MAJ 2019

Zebranie Rady Rodziców i trójek klasowych odbędzie się 17 maj 2019 r. o godz. 17.45 (piątek).