NAUCZYCIELE ODDELEGOWANI DO PRACY W ZESPOŁACH NADZORUJĄCYCH EGZAMIN MATURALNY DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO I DO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, PROSZENI SĄ O PRZYBYCIE NA MIEJSCE W POSZCZEGÓLNYCH DNIACH NA GODZ. 8.15.

NAUCZYCIELE POWOŁANI DO PRACY W ZESPOŁACH W NASZEJ SZKOLE, PROSZENI SĄ O PRZYBYCIE NA GODZ. 8.20

środa, 03 czerwiec 2020 14:05

Rekrutacje na staże/praktyki zawodowe

Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach w ramach kontynuacji projektu pt. „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej”, ogłasza rekrutacje na staże/praktyki zawodowe u pracodawców dla uczniów

 

Dysponujemy 3 wolnymi miejscami!

 

Szczegółowe informacje dotyczące staży/praktyk, dostępne w Biurze Projektu (w budynku Warsztatów Szkolnych), a na stronie internetowej www.zste.myslenice.pl dostępne formularze zgłoszeniowe dla kandydatów.
 

Składanie formularzy do dnia 15.06.2020 r.