W dniu 29.04.2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, która w oparciu o kryteria zawarte w Regulaminie Rekrutacji Uczniów dla wybranej formy wsparcia zakwalifikowała uczestników do Projektu "Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej (M) przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach".

Listy przyjętych na kursy ostały zamieszczone na tablicy ogłoszeń w budynku Warsztatów Szkolnych ZSTE - obok sali nr 39.

piątek, 26 kwiecień 2019 11:10

OGŁOSZENIE DYREKTORA ZSTE

27.04 kończy się strajk szkolny, w związku z tym od 29.04 zajęcia w szkole będą się odbywać wg planu pracy szkoły:

Dni: 29.04 - 03.05 są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Dni: 06, 07, 08.05 w związku z odbywającymi się maturami pisemnymi również są wolne od zajęć dydaktycznych.

Zajęcia dydaktyczne rozpoczynamy od dnia 09.05 wg nowego planu lekcji.

Dyr. ZSTE
Marek Łatas

środa, 24 kwiecień 2019 13:17

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

W dniu dzisiejszym – 24.04.2019r. odbyła się Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna klasa czwartych Technikum.

Wszyscy uczniowie ukończyli szkołę.

Młodzież, która zadeklarowała chęć przystąpienia do egzaminu maturalnego będzie mogła przystąpić do tego egzaminu  wg wcześniejszego harmonogramu.

Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych odbędzie się 26 kwietnia 2019r. (piątek) wg następującego porządku:

godz.   9.45 - Msza  Św. w Kościele pw. NNMP w Myślenicach
            
Zapraszam wszystkich absolwentów

godz. 11.00 - uroczyste pożegnanie klas maturalnych na sali gimnastycznej.

Dyrektor Zespołu
mgr Marek Łatas

środa, 17 kwiecień 2019 14:38

Technikum Rachunkowości

NOWOŚĆ – TECHNIK RACHUNKOWOŚCI dla absolwentów szkoły podstawowej

Jeśli interesujesz się biznesem, lubisz pracę z komputerem, umiesz logicznie myśleć, jesteś dokładny i skrupulatny, niestraszne Ci są wszelkiego rodzaju rozliczenia, analizy to idealnym kierunkiem dla Ciebie jest technik rachunkowości!!

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rachunkowości jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych

1.    w zakresie kwalifikacji: EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych:
1)    prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy;
2)    sporządzania dokumentacji kadrowej;
3)    prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi;
4)    rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez ZUS;
5)    prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń;
6)    prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych;
7)    prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i bankami

2.    w zakresie kwalifikacji EKA.07. Prowadzenie rachunkowości:
1)    organizowania rachunkowości jednostek organizacyjnych;
2)    ewidencjonowania operacji gospodarczych;
3)    przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników;
4)    wyceniania składników aktywów i pasywów;
5)    ustalania wyniku finansowego;
6)    sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych;
7)    prowadzenia analizy finansowej.

Technik rachunkowości może pracować jako:
•    księgowy,
•    specjalista do spraw kadr i płac,
•    bankowiec,
•    doradca finansowy,
•    doradca inwestycyjny,
•    doradca ubezpieczeniowy,
•    agent ubezpieczeniowy,
•    asystent menedżera,
•    menedżer.

Dodatkowe zajęcia jakie realizuje szkoła:
•    zajęcia w kole z rachunkowości,
•    spotkania z księgowym, doradcą podatkowym, bankierem, agentem ubezpieczeniowym i finansowym,
•    wycieczki zawodowe m.in. do banku, zakładów produkcyjnych, instytucji ubezpieczeniowych,
•    projekty w ramach programów z Unii Europejskiej,
•    przygotowanie do udziału w olimpiadach i konkursach ekonomicznych.

Szkoła posiada dobrze wyposażone pracownie rachunkowości i pracownie komputerowe, wyposażone w sprzęt i oprogramowanie finansowo-księgowe.
Miejsce realizacji praktyk zawodowych: przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe, handlowe, urząd miasta i/lub gminy, urzędy skarbowe, biura rachunkowe, banki, oddziały lub jednostki terenowe ZUS.