czwartek, 03 październik 2019 13:46

1 miejsce w sztafecie

Męska drużyna ZSTE pod opieką p. Michała Szlósarczyka zdobyła I miejsce w Powiatowej Licealiadzie Biegów Sztafetowych.

środa, 02 październik 2019 15:15

ZEBRANIA Z RODZICAMI 11 PAŹDZIERNIKA

W dniu 11 października br. (piątek) odbędą się zebrania z rodzicami wg następującego harmonogramu:

- godz.16.30 -  wszystkie klasy II-gie  i III-cie,
- godz.17.30 - zebranie klas IV-tych, które rozpocznie się częścią ogólną na sali gimnastycznej.

Na spotkaniu zostaną przekazane informacje na temat procedur egzaminu maturalnego w maju 2020.

Wychowawcy klas proszeni są, aby uczniowie poinformowali rodziców o ważności zebrania, na którym omawiane będą sprawy organizacyjne: wybór trójek klasowych, wyrażenie zgody na ubezpieczenie NNW i inne.

wtorek, 01 październik 2019 08:25

Najlepsi z ZSTE w Sandomierzu!

W ostatnim dniu września najlepsi uczniowie naszej Szkoły zwiedzali Sandomierz. Wycieczka była formą nagrody dla tych, których zaangażowanie w naukę zaowocowało bardzo wysoką średnią ocen na  świadectwie.

W sesji czerwiec/lipiec 2019 uczniowie ZSTE, którzy przystąpili do egzaminów uzyskali średnią zdawalności 87,8%. Jest to wyższa średnia od małopolskiej, która wyniosła 85%.

Dodatkowo w sesji poprawkowej na 31 uczniów, zdało kolejnych 19.