niedziela, 22 marzec 2020 13:36

e-materiały Andrzej Kruczek

pdf downloadZakres materiału do samodzielnej realizacji

 

pdf downloadZakres materiału do samodzielnej realizacji. 21.03

 

16.04

Uczniowie klas pierwszych po szkole podstawowej. Proszę przeczytać z podręcznika:
1.Ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach str. 152
2.Zagrożenia naturalne, budowlane i komunikacyjne str. 161

Uczniowie klas pierwszych po gimnazjum. Proszę przeczytać z podręcznika:
1.Ostrzeganie i alarmowanie str. 135
2.Katastrofy, awarie techniczne, klęski żywiołowe str.142

20.04

pptOchrona ludności i zwierząt

 

27.04

 Uczniowie klas pierwszych po szkole podstawowej. Proszę przeczytać z podręcznika:
1.Międzynarodowe prawo humanitarne str. 126
2.Zagrożenia związane z działalnością człowieka str. 172
 

Uczniowie klas pierwszych po gimnazjum. Proszę przeczytać z podręcznika:
1.Międzynarodowe prawo humanitarne str. 114
2.Konwencjonalne środki rażenia str.172

 

14.05

Uczniowie klas pierwszych po gimnazjum przeczytać dział System bezpieczeństwa państwa str. 94-112
Uczniowie klas pierwszych po szkole podstawowej przeczytać dział Bezpieczeństwo państwa str. 186-213

 

25.05

Uczniowie klas 1 GZX i 1 GKO proszę przeczytać z podręcznika rozdziały:
1. Oparzenia termiczne i chemiczne str.60-67
2. Ciała obce w organizmie str.68-83 / tematy 2,3,4 łącznie/
3. Wstrząs pourazowy
4. Pogryzienia, użądlenia, ugryzienia
5. Nagłe zachorowania - chorzy są wśród nas str.84-91
Uczniowie klas 1 PS, 1 PW i 1 PKO proszę przeczytać z podręcznika rozdziały:
1. Oparzenia termiczne i chemiczne str.65-71
2. Podtopienia str.72-76  / tematy 2,3,4 łącznie/
3. Zatrucia str.77-81
4. Pogryzienia, użądlenia,wstrząs str.82-88
5. Nagłe zachorowania str.89-96