poniedziałek, 16 marzec 2020 15:54

e-materiały Marcin Cap

1PM bhp

1. Bhp przy robotach ziemnych str.46-47 (pdf bhp)
2. Bhp str. 41-42 Podstawowe zasady bezpiecznej pracy na wszystkich stanowiskach na budowie (pdf bhp)

1PM dokumentacja budowy

1.  dokumentacja budowy: dzial 4.2. Wymiarowanie i projektowanie schodów str. 11-14 (pdf wykonywanie schodow)
2. dokumentacja budowy: Podzialka w rysunku budowlanym str. 33 (pdf dokumentacja techniczna)
3. dokumantacja budowy:  Pismo techniczne str. 37-39 (pdf dokumentacja techniczna)

2N,1PKO,1GKO (praktyka zawodowa warsztaty)

1. narzedzia pomiarowe,trasowanie str 4-10 (pdf obróbka ręczna)

 

pdf downloadBHP

 

pdf downloadDokumentacja techniczna

 

pdf downloadObróbka ręczna

 

pdf downloadWykonywanie schodów

 

poniedziałek, 16 marzec 2020 14:25

e-materiały Barbara Winceciak

doc dowland1A i 1H

 

doc dowland1T

 

doc dowland2F i 2A

 

doc dowland2M

 

doc dowland3A i 3F

 

doc dowland3F

 

doc dowland3M

 

doc dowland3T

 

doc dowland4N

 

doc dowland4SP