piątek, 31 marzec 2017 13:37

Murarz - tynkarz

Nr zawodu: 711204
Cykl kształcenia: 3 lata

Kwalifikacje w zawodzie:
K1 - Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich - BUD.12

Przygotujemy Cię do :
• Wykonywania zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych
• Wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych
• Wykonywania tynków
• Wykonywania remontów oraz rozbiórek murowanych konstrukcji budowlanych
W momencie ukończenia szkoły i zdania egzaminów potwierdzających  kwalifikacje w zawodzie  otrzymasz dyplom murarza–tynkarza.
Możesz kontynuować naukę w technikum uzupełniającym lub liceum dla dorosłych.

Kariera zawodowa:
Prace znajdziesz w przedsiębiorstwach budowlanych i rzemieślniczych zakładach remontowo- budowlanych. Możliwa praca za granicą. Możesz prowadzić własną działalność remontowo-budowlaną.

 

Motto końcowe:
„ Budowanie to bardzo piękna i ważna umiejętność,
  zarówno w sensie dosłownym jak i przenośnym.
  Oby jak najwięcej ludzi potrafiło budować,
  i własne życie, i własny dom, i Polskę.”
                                 /dr Anna Radziwiłł/

 

ZAPRASZAMY DO NASZYCH SZKÓŁ BUDOWLANYCH
TO ZAWSZE PEWNA I DOBRZE PŁATNA PRACA!

piątek, 31 marzec 2017 13:33

Mechanik pojazdów samochodowych

Uczeń nabywa umiejętności w zakresie wiedzy ogólnotechnicznej, posługiwania się dokumentacją techniczną niezbędną do obsługi i naprawy pojazdów samochodowych, znajomości budowy i działania mechanizmowi układów samochodu i wyposażenia elektrycznego. Ponadto poznaje przepisy ruchu drogowego oraz techniki kierowania

piątek, 31 marzec 2017 13:19

Operator obrabiarek skrawających

Absolwent uzyskuje kwalifikacje zawodowe w zakresie przedmiotów ogólnotechnicznych a w szczególności obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie. Praktyczną naukę zawodu uczeń realizuje w Warsztatach Szkolnych - w klasie I i II - dwa dni w tygodniu, a w klasie III - 3 dni w tygodniu. Nauka kończy się egzaminem zawodowym

środa, 29 marzec 2017 18:44

Technik Spedytor

Celem pracy spedytora jest organizowanie przewozu towarów w kraju i za granicą. Spedytorem może być tylko ten, kto zawodowo i za wynagrodzeniem, w imieniu własnym albo w imieniu dającego zlecenie, na rachunek zleceniodawcy, podejmuje się wysyłania lub odbioru przesyłki oraz innych czynności związanych z jej przewozem. W obszarze działania spedytora znajduje się transport samochodowy, kolejowy, morski, wodny śródlądowy, lotniczy i intermodalny. Organizowanie przewozów polega na szukaniu klienta, ustalaniu szczegółów dotyczących transportu, negocjowaniu ceny za usługę oraz rozliczaniu usługi. Do zadań spedytora należy także poszukiwanie dodatkowych klientów, aby zapewnić optymalne wykorzystanie środka transportu na całej, planowanej trasie przewozu.