Przetargi

Witamy na stronie Zamówień Publicznych Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. M. Reja w Myślenicach ul. Żeromskiego 17, 32-400 Myślenice,  tel.: 12 372 00 40, fax.: 12 274 39 25, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stronę redaguje Jarosław Marszalik (Super User), Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel: 12 372 00 40 wew. 44

poniedziałek, 20 listopad 2017 15:06

POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - NR SPRAWY 25/2017

Written by

POWIADOMIENIE

Informuję niniejszym, iż w wyniku przeprowadzenia przez Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

poniedziałek, 06 listopad 2017 16:27

OGŁOSZENIE NR 611353-N-2017 z dnia 2017-11-06 r

Written by

Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja ogłasza przetarg nieograniczony na "Zakup pomocy dydaktycznych do przeprowadzania egzaminów praktycznych" zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

poniedziałek, 06 listopad 2017 15:37

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - 06.11.2017 Nr sprawy 25-2017

Written by

W dniu 6 listopada 2017 roku o godz. 13:00 w siedzibie Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach dokonano otwarcia ofert złożonych w ramach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

czwartek, 26 październik 2017 18:24

OGŁOSZENIE NR 607412-N-2017 z dnia 2017-10-26 r.

Written by

Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja: Dostawa tablic interaktywnych, suchościeralnych i telewizora LED z uchwytem.

Numer sprawy: 23/2017  
Myślenice, dnia 2017-09-08

Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych dla uczniów – Beneficjentów Ostatecznych Projektu. Zamówienie realizowane jest w ramach  projektu pn.: „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej (M) przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach” nr RPMP: 10.02.02-0214/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 –2020 w ramach Poddziałania 10.02.02 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR, część konkursowa.

Numer sprawy: 17/2017  
Myślenice, dnia 2017-08-24

Wszyscy uczestnicy postępowania

 

 POWIADOMIENIE


Informuję niniejszym, iż w wyniku przeprowadzonego przez Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Doposażenie pracowni w specjalistyczny sprzęt do prowadzenia zajęć edukacyjnych w branży mechanicznej” w ramach  projektu pn.: „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej (M) przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach” nr RPMP: 10.02.02-0214/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 –2020 w ramach Poddziałania 10.02.02 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR, część konkursowa.

 wybrano następującą Ofertę:

PEŁNA TREŚĆ INFORMACJIPEŁNA TREŚĆ INFORMACJI

środa, 16 sierpień 2017 18:32

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Numer sprawy 17/2017

Written by

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 16 sierpnia 2017 roku o godz. 13:00 w siedzibie Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach dokonano otwarcia ofert złożonych w ramach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Doposażenie pracowni w specjalistyczny sprzęt do prowadzenia zajęć edukacyjnych w branży mechanicznej”

W dniu 31 lipca 2017 roku o godz. 12:00 minął termin składania ofert w siedzibie Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach w ramach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia  na realizację kursów i studiów podyplomowych w ramach projektu pn.: „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej (M) przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach” nr RPMP: 10.02.02-0214/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 –2020 w ramach Poddziałania 10.02.02 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR, część konkursowa

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w PODRĘCZNIKU KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 WYTYCZNE PROGRAMOWE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ RPO WM 2014-2020
(...)
W terminie przeznaczonym na składanie - nie wpłynęła żadna oferta.

PEŁNA TREŚĆ INFORMACJI

piątek, 28 lipiec 2017 21:00

OGŁOSZENIE NR 559774-N-2017 z dnia 2017-07-28 r.

Written by

Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja ogłasza trzeci przetarg nieograniczony na dostawę:
"Doposażenia pracowni w specjalistyczny sprzęt do prowadzenia zajęć edukacyjnych w branży mechanicznej"
w skład której wchodzą: wyposażenie pracowni mechanicznej (urządzenie do pomiaru twardości metodą Rockwella – 1szt, Młot Charpy’ego – 1szt, Zestaw płytek wzorcowych – 1szt, Wzorce chropowatości – 1szt, zestaw suwmiarek – 10szt, zestaw suwmiarek cyfrowych – 4szt, zestaw suwmiarek modułowych – 2szt, mikrometr zewnętrzy – 5szt, mikrometr wewnętrzny – 5szt, czujnik zegarowy -2szt, narzędzia kontrolno-pomiarowe – 1kpl)

Szczegółowy opis zamieszczony jest w załącznikach.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów i studiów podyplomowych, dla 30 uczestników projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pn.: „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej (M) przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach” nr RPMP: 10.02.02-0214/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 –2020 w ramach Poddziałania 10.02.02 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR, część konkursowa. Celem niniejszego zapytania ofertowego jest ustalenie cen jednostkowych kursów i studiów podyplomowych oraz wybór Wykonawcy zamówienia.
Uczestnikami projektu są nauczyciele uczący przedmiotów zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych (technikum, zasadniczej szkole zawodowej, branżowej) zatrudnieni na terenie powiatu myślenickiego.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w PODRĘCZNIKU KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 WYTYCZNE PROGRAMOWE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ RPO WM 2014-2020

PEŁNA TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO