Przetargi

Witamy na stronie Zamówień Publicznych Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. M. Reja w Myślenicach ul. Żeromskiego 17, 32-400 Myślenice,  tel.: 12 372 00 40, fax.: 12 274 39 25, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stronę redaguje Jarosław Marszalik (Super User), Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel: 12 372 00 40 wew. 44

piątek, 28 lipiec 2017 21:00

OGŁOSZENIE NR 559774-N-2017 z dnia 2017-07-28 r.

Written by

Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja ogłasza trzeci przetarg nieograniczony na dostawę:
"Doposażenia pracowni w specjalistyczny sprzęt do prowadzenia zajęć edukacyjnych w branży mechanicznej"
w skład której wchodzą: wyposażenie pracowni mechanicznej (urządzenie do pomiaru twardości metodą Rockwella – 1szt, Młot Charpy’ego – 1szt, Zestaw płytek wzorcowych – 1szt, Wzorce chropowatości – 1szt, zestaw suwmiarek – 10szt, zestaw suwmiarek cyfrowych – 4szt, zestaw suwmiarek modułowych – 2szt, mikrometr zewnętrzy – 5szt, mikrometr wewnętrzny – 5szt, czujnik zegarowy -2szt, narzędzia kontrolno-pomiarowe – 1kpl)

Szczegółowy opis zamieszczony jest w załącznikach.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów i studiów podyplomowych, dla 30 uczestników projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pn.: „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej (M) przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach” nr RPMP: 10.02.02-0214/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 –2020 w ramach Poddziałania 10.02.02 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR, część konkursowa. Celem niniejszego zapytania ofertowego jest ustalenie cen jednostkowych kursów i studiów podyplomowych oraz wybór Wykonawcy zamówienia.
Uczestnikami projektu są nauczyciele uczący przedmiotów zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych (technikum, zasadniczej szkole zawodowej, branżowej) zatrudnieni na terenie powiatu myślenickiego.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w PODRĘCZNIKU KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 WYTYCZNE PROGRAMOWE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ RPO WM 2014-2020

PEŁNA TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO

W dniu 24 lipca 2017 roku o godz. 12:00 minął termin składania ofert w siedzibie Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach w ramach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia  na realizację kursów i studiów podyplomowych w ramach projektu pn.: „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej (M) przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach” nr RPMP: 10.02.02-0214/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 –2020 w ramach Poddziałania 10.02.02 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR, część konkursowa

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w PODRĘCZNIKU KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 WYTYCZNE PROGRAMOWE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ RPO WM 2014-2020
(...)
W terminie przeznaczonym na składanie - nie wpłynęła żadna oferta.

PEŁNA TREŚĆ INFORMACJI

Numer sprawy: 17/2017
Myślenice, dnia 2017-07-13

Wszyscy uczestnicy postępowania

POWIADOMIENIE

Informuję niniejszym, iż w wyniku przeprowadzonego przez Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Doposażenie pracowni w specjalistyczny sprzęt do prowadzenia zajęć edukacyjnych w branży mechanicznej” w ramach projektu pn.: „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej (M) przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach” nr RPMP: 10.02.02-0214/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 –2020 w ramach Poddziałania 10.02.02 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR, część konkursowa.

wybrano następujące Oferty:


PEŁNA TREŚĆ INFORMACJI

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów i studiów podyplomowych, dla 30 uczestników projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pn.: „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej (M) przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach” nr RPMP: 10.02.02-0214/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 –2020 w ramach Poddziałania 10.02.02 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR, część konkursowa. Celem niniejszego zapytania ofertowego jest ustalenie cen jednostkowych kursów i studiów podyplomowych oraz wybór Wykonawcy zamówienia.

W dniu 5 lipca 2017 roku o godz. 13:00 w siedzibie Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach dokonano otwarcia ofert złożonych w ramach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Doposażenie pracowni w specjalistyczny sprzęt do prowadzenia zajęć edukacyjnych w branży mechanicznej”

w ramach  projektu pn.: „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej (M) przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach” nr RPMP: 10.02.02-0214/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 –2020 w ramach Poddziałania 10.02.02 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR, część konkursowa.

PEŁNA TREŚĆ INFORMACJI

Zgodnie z art. 38 ust. 4 Prawa zamówień publicznych informujemy Państwa, iż zamawiający wprowadza zmiany w: SIWZ, Załączniku nr 1 do SIWZ oraz wprowadza nowy wzór Załącznika nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy.

Ogłoszenie nr 500001453-N-2017 z dnia 28-06-2017 r.
SIWZ_doposażenie2_zmiana
Załącznik nr 1 do SIWZ_OPZ zmiana2
Załącznik nr 2 do SIWZ_Formularz ofertowy

środa, 28 czerwiec 2017 15:15

POWIADOMIENIE Z WYBORU OFERT - NUMER SPRAWY 17/2017

Written by

Numer sprawy: 17/2017

Myślenice, dnia 2017-06-28

Wszyscy uczestnicy postępowania

POWIADOMIENIE

         Informuję niniejszym, iż w wyniku przeprowadzonego przez Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Doposażenie pracowni w specjalistyczny sprzęt do prowadzenia zajęć edukacyjnych w branży mechanicznej”

w ramach  projektu pn.: „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej (M) przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach” nr RPMP: 10.02.02-0214/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 –2020 w ramach Poddziałania 10.02.02 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR, część konkursowa.

wybrano następujące Oferty:

PEŁNA TREŚĆ INFORMACJI

czwartek, 22 czerwiec 2017 20:24

OGŁOSZENIE NR 537647-N-2017 Z DNIA 2017-06-22 r.

Written by

Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja:

Doposażenie pracowni w specjalistyczny sprzęt do prowadzenia zajęć edukacyjnych w branży mechanicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Ogłoszenie nr 537647-N-2017 z dnia 2017-06-22 r.

SIWZ

Zalacznik nr 1

Zalacznik nr 2

Zalacznik nr 3

Zalacznik nr 4

Zalacznik nr 5

Zalacznik nr 6

środa, 14 czerwiec 2017 16:27

NFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Numer sprawy 17/2017

Written by

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 14 czerwca 2017 roku o godz. 13:00 w siedzibie Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach dokonano otwarcia ofert złożonych w ramach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Doposażenie pracowni w specjalistyczny sprzęt do prowadzenia zajęć edukacyjnych w branży mechanicznej”