Skład Samorządu

Skład Samorządu Szkolnego

Przewodnicząca: Jadwiga Róg
Z–ca: Krzysztof Szczepaniec

Członkowie:
Marta Filipiec    
Patrycja Mistarz         
Marcin Kasina
Szymon Szymski           
            
Radiowęzeł:
Jan Cygan
Tomasz Pindel
Michał Pilch

Spotkania Samorządu Uczniowskiego:
czwartek 10.25 – 10.40
 

Opiekun:  Małgorzata Czop, Katarzyna Kamyczura