Matura

MATURA W ROKU SZKOLNYM 2016/17

Uwaga!!!

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE (EGZAMIN W STAREJ FORMULE) DLA ABSOLWENTÓW ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ, TECHNIKUM, TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCEGO I SZKOŁY POLICEALNEJ PRZEPROWADZONY ZOSTANIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 PO RAZ OSTATNI !!

 (Zgodnie z art. 11ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświatyoraz niektórych innych  ustaw [ Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206]

 

 

KOMUNIKAT 1: MATERIAŁY I PRZYBORY POMOCNICZE NA MATURZE

KOMUNIKAT 2: DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

KOMUNIKAT 3: TERMINY MATURALNE