Matura

WYNIKI Z MATURY POPRAWKOWEJ 2018

Wyniki z matury poprawkowej z sesji sierpniowej
wydawane będą w dniu 11 września br., od godz.9.00
w sekretariacie szkoły za okazaniem dokumentu tożsamości.