Centrum Kompetencji Zawodowych

Wyniki rekrutacji na kursy dla uczniów wrzesień 2020

W ramach kontynuacji projektu pt. „ Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej”,

 

W dniu 16.09.2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, która w oparciu o kryteria zawarte w Regulaminie Rekrutacji Uczniów dla wybranej formy wsparcia zakwalifikowała uczestników do Projektu "Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej (M) przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach".

Lista przyjętych na kursy i szkolenia dla uczniów została zamieszczona na tablicy ogłoszeń w budynku Warsztatów Szkolnych ZSTE - obok sali nr 39.

Zobacz więcej...

Rekrutacja na kursy dla uczniów

Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach w ramach kontynuacji projektu pt. „ Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej” ogłasza rekrutacje na bezpłatne kursy dla uczniów do dnia 15.07.2020 r.

Dysponujemy 48 wolnymi miejscami na kursach:
• Operator obrabiarek sterowanych numerycznie (18 miejsc)
• Projektowanie AUTO-CAD ( 30 miejsc)

 

Szczegółowe informacje o kursach dostępne w Biurze Projektu (w budynku Warsztatów Szkolnych), a na stronie internetowej www.zste.myslenice.pl dostępne formularze zgłoszeniowe dla kandydatów.
 

Składanie formularzy: do 15.07.2020 r.

Zobacz więcej...

Rekrutacja na kursy dla nauczycieli

Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach w ramach kontynuacji projektu pt. „ Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej” ogłasza rekrutacje na bezpłatny kurs dla nauczycieli

Dysponujemy 1 miejscem na kurs:
• Operator obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC)

Szczegółowe informacje o kursie dostępne w Biurze Projektu (w budynku Warsztatów Szkolnych), a na stronie internetowej www.zste.myslenice.pl dostępne formularze zgłoszeniowe dla kandydatów.
 

Składanie formularzy: do 15.07.2020 r.

Zobacz więcej...

Wyniki rekrutacji uczniów na staże/praktyki

Ogłoszenie wyników rekrutacji na staże/praktyki zawodowe u pracodawców dla uczniów w ramach kontynuacji projektu pt. „ Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej”,

 

W dniu 19.06.2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, która w oparciu o kryteria zawarte w Regulaminie Rekrutacji Uczniów dla wybranej formy wsparcia zakwalifikowała uczestników do Projektu "Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej (M) przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach".
Lista przyjętych na staże/praktyki została zamieszczona na tablicy ogłoszeń w budynku Warsztatów Szkolnych ZSTE - obok sali nr 39.

Zobacz więcej...

Rekrutacje na staże/praktyki zawodowe

Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach w ramach kontynuacji projektu pt. „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej”, ogłasza rekrutacje na staże/praktyki zawodowe u pracodawców dla uczniów

 

Dysponujemy 3 wolnymi miejscami!

 

Szczegółowe informacje dotyczące staży/praktyk, dostępne w Biurze Projektu (w budynku Warsztatów Szkolnych), a na stronie internetowej www.zste.myslenice.pl dostępne formularze zgłoszeniowe dla kandydatów.
 

Składanie formularzy do dnia 15.06.2020 r.

Zobacz więcej...

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA NA BEZPŁATNE KURSY

UWAGA ! - REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA OSTATNIE WOLNE MIEJSCA NA KURSY I SZKOLENIA

>     Operator żurawi przenośnych typu HDS – 4 wolne miejsca
>     Język obcy zawodowy – angielski – 7 wolnych miejsc
>      Umiejętność posługiwania się testerem diagnostycznym – 27 wolnych miejsc
>      Diagnoza komputerowa sterowników samochodowych i oprogramowania   – 26 wolnych miejsc
>      Elektroniczny system Diesla EDC z pompami wtryskowymi Bosch – 27 wolnych miejsc

 termin składania formularzy - 26.09.2019 r.

Zobacz więcej...