Centrum Kompetencji Zawodowych

Lista uczniów zakwalifikowanych do projektu w dniu 05.12.2018

W dniu 05.12.2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, która w oparciu o kryteria zawarte w Regulaminie Rekrutacji Uczniów dla wybranej formy wsparcia zakwalifikowała uczestników do Projektu “Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej (M) przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach”.

Zobacz więcej...

Lista uczniów zakwalifikowanych do projektu w dniu 26.09.2018

W dniu 26.09.2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, która w oparciu o kryteria zawarte w Regulaminie Rekrutacji Uczniów dla wybranej formy wsparcia zakwalifikowała uczestników do Projektu “Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej (M) przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach”.

Zobacz więcej...

Lista uczniów zakwalifikowanych do projektu w dniu 11.09.2018

W dniu 11.09.2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, która w oparciu o kryteria zawarte w Regulaminie Rekrutacji Uczniów dla wybranej formy wsparcia zakwalifikowała uczestników do Projektu “Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej (M) przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach”.

Zobacz więcej...

REKRUTACJA NA BEZPŁATNE KURSY DLA UCZNIÓW TYLKO DO 10.09.2017

Przypominamy, iż w dniu 10.09.2018 r. upływa termin rekrutacji na bezpłatne kursy i szkolenia dla uczniów. Dysponujemy aż 164 wolnymi miejscami na kursach:

 • Operator obrabiarek sterowanych numerycznie (9 wolnych miejsc)
 • Projektowanie AUTO-CAD (15 wolnych miejsc)
 • Język obcy zawodowy angielski lub niemiecki (15 wolnych miejsc – tylko jedna grupa z największym zainteresowaniem)
 • Programy CAM/CAD (9 wolnych miejsc)
 • Umiejętność posługiwania się testerem diagnostycznym (16 wolnych miejsc)
 • Prawo jazdy kat. B (20 wolnych miejsc – wymagane ukończenie 18 lat)
 • Operator żurawi przenośnych typu HDS (30 wolnych miejsc – wymagane ukończenie 18 lat)
 • Kierowca wózków jezdniowych silnikowych (30 wolnych miejsc)
 • Spawanie (10 wolnych miejsc – wymagane ukończenie 18 lat; realizacja tylko jednej grupy z największym zainteresowaniem MIG, TIG lub MAG

 

Pobierz Formularz

Szczegółowe informacje o kursach dostępne w Biurze Projektu (w budynku Warsztatów Szkolnych), w ulotkach i na stronie internetowej www.zste.myslenice.pl

 
Składanie formularzy: do 10.09.2018
(tylko ze świadectwem z czerwca 2018 - dotyczy również uczniów z klasy I)

Zobacz więcej...

Lista nauczycieli zakwalifikowanych do projektu w rekrutacji uzupełniającej

W dniu 08.06.2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, która w oparciu o kryteria zawarte w Regulaminie Rekrutacji Uczniów dla wybranej formy wsparcia zakwalifikowała uczestników do Projektu “Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej (M) przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach”.

Zobacz więcej...

Lista nauczycieli zakwalifikowanych do projektu w rekrutacji uzupełniającej

W dniu 29.05.2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, która w oparciu o kryteria zawarte w Regulaminie Rekrutacji Uczniów dla wybranej formy wsparcia zakwalifikowała uczestników do Projektu “Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej (M) przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach”.

Listy przyjętych na kursy zostały zamieszczone na tablicy ogłoszeń w budynku Warsztatów Szkolnych ZSTE - obok sali nr 39.

Informacji o przyjęciach udzielamy osobiście w Biurze Projektu oraz telefonicznie pod numerem tel. 122721425 lub 122723799

 

Zobacz więcej...

Rekrutacja uzupełniająca na kursy dla nauczycieli

Informujemy, iż  do 25.05.2018 r. trwa rekrutacja uzupełniająca na dwa kursy dla nauczycieli:

- Common Rail III generacji , filtry cząstek stałych, diagnostyka systemów CR (7 wolnych miejsc)

- Wielopunktowe benzynowe systemy wtryskowe Motronic (7 wolnych miejsc)

Składanie formularzy do 25.05.2018 r.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Uczestnikiem projektu może być osoba spełniająca następujące kryteria:

a.    osoba posiada status nauczyciela przedmiotów zawodowych
b.    nauczyciel wyraża dobrowolną chęć uczestnictwa w wybranych formach wsparcia
c.    nauczyciel posiada kwalifikacje do nauczania w kierunku zawodowym / branży zawodowej
2.    W celu zakwalifikowania do udziału w projekcie nauczyciel składa w biurze projektu następujące dokumenty:
a.    podpisany formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 2),
b.    w przypadku braku kwalifikacji do nauczania w danym zawodzie (tj. mechanicznym lub górniczno-hutniczym) - zaświadczenie wydane przez Dyrektora Szkoły potwierdzające nauczanie przedmiotów zawodowych (na drukach szkoły lub wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3) oraz oświadczenie nauczyciela o braku kwalifikacji w danym zawodzie (Załącznik nr 4)
Wykaz dokumentów dostępny na stronie: http://www.zste.myslenice.pl/dla-nauczyciel

Zobacz więcej...

NOWY TERMIN REKRUTACJI NA BEZPŁATNE KURSY dla uczniów 10.09.2018

W zbliżającej się rekrutacji dysponujemy aż 164 wolnymi miejscami na kursach:

 • Operator obrabiarek sterowanych numerycznie (9 wolnych miejsc)
 • Projektowanie AUTO-CAD (15 wolnych miejsc)
 • Język obcy zawodowy angielski lub niemiecki (15 wolnych miejsc – tylko jedna grupa z największym zainteresowaniem)
 • Programy CAM/CAD (9 wolnych miejsc)
 • Umiejętność posługiwania się testerem diagnostycznym (16 wolnych miejsc)
 • Prawo jazdy kat. B (20 wolnych miejsc – wymagane ukończenie 18 lat)
 • Operator żurawi przenośnych typu HDS (30 wolnych miejsc – wymagane ukończenie 18 lat)
 • Kierowca wózków jezdniowych silnikowych (30 wolnych miejsc)
 • Spawanie (10 wolnych miejsc – wymagane ukończenie 18 lat; realizacja tylko jednej grupy z największym zainteresowaniem MIG, TIG lub MAG)
 • Szczegółowe informacje o kursach dostępne w Biurze Projektu (w budynku Warsztatów Szkolnych), w ulotkach i na stronie internetowej www.zste.myslenice.pl

 
Składanie formularzy: do 10.09.2018
(tylko ze świadectwem z czerwca 2018 - dotyczy również uczniów z klasy I)

Zobacz więcej...