Centrum Kompetencji Zawodowych

Lista nauczycieli zakwalifikowanych do projektu

W dniu 10.07.2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, która w oparciu o kryteria zawarte w Regulaminie Rekrutacji Nauczycieli dla wybranej formy wsparcia zakwalifikowała uczestników do Projektu “Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej (M) przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach”.

Szczegóły w załączniku

Lista nauczycieli zakwalifikowanych do projektu

Zobacz więcej...

Rozpoczęcie rekrutacji w ramach CKZ 2017 rok

Centrum Kompetencji Zawodowych przy ZSTE Myślenicach ogłasza

rozpoczęcie rekrutacji na kursy, szkolenia, praktyki i staże u pracodawców dla uczniów oraz kursy i studia podyplomowe dla nauczycieli

w ramach  projektu „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej (M) przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach” realizowanego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 – Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego

Kursy, szkolenia, praktyki i staże u pracodawców skierowane są do uczniów szkół ponadgimnazjalnych (technicznych, zawodowych, branżowych) z terenu powiatu myślenickiego oraz nauczycieli uczących w tych szkołach przedmiotów’ zawodowych.

Zobacz więcej...