Szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje

Dzień Otwarty CNC

29 września 2016 w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach odbył się Dzień Otwarty CNC współorganizowany przez firmę Abplanalp Sp. z o.o. Zamysłem w/w . wydarzenia było przedstawienie przedsiębiorcom , sposobów wykorzystania nowoczesnych technik obróbki mechanicznej obejmującej: obrabiarki CNC, narzędzia, oraz chłodziwa obróbkowe, które w swojej ofercie posiada firma Abplanalp Sp. z o.o.

W Dniu Otwartym udział wzięli przedstawiciele zakładów przemysłowych z województwa małopolskiego, dyrekcja szkoły jak również władze samorządowe m.in. Starosta i V-ce Starosta Powiatu Myślenickiego, Burmistrz miasta Myślenice, Dyrektor Urzędu Pracy oraz Członek Zarządu firmy Abplanalp Sp. z o.o.
  W trakcie spotkania przedstawiciele firmy Abplanalp Sp. z o.o. zaprezentowali możliwości obrabiarek  numerycznych firmy HAAS, na których przeprowadzono pokazy bardzo zaawansowanej obróbki mechanicznej m.in. przykład programowania parametrycznego z wykorzystaniem zmiennych oraz instrukcji warunkowych na 3-osiowym centrum tokarskim CNC wyposażonym w dodatkową oś obrotową „C”, przykład tocznia trzpienia w stali C45 oraz wydajną obróbkę aluminium na centrum frezarskim. Pokazy prowadzone były z wykorzystaniem chłodziwa  BLASER  B-Cool 655, natomiast programy obróbkowe powstały z użyciem programu ESPRIT CAM.
  W czasie spotkania uczestniczy mieli również możliwość zapoznać się z najnowocześniejszą bazą Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach, obejmującym obrabiarki konwencjonalne oraz obrabiarki CNC. Wszystkie obrabiarki są wykorzystywane w kształceniu młodzieży w Zasadniczej Szkole Zawodowej jak również Technikum Mechanicznym o profilu operator obrabiarek skrawających , Zespół Szkół Techniczno- Ekonomicznych w Myślenicach jest liderem na terenie powiatu Myślenickiego.
Obrabiarki : dwuosiowa TL-2 , frezarka 3-osiowa Mini MILL, to obrabiarki na których młodzież ucząc się obsługi obrabiarek numerycznych przygotowuje się nie tylko do egzaminu końcowego ale przede wszystkim do pracy w przemyśle. Trzecią obrabiarką numeryczną HAAS CNC, jest nowo pozyskana nowoczesna obrabiarka – tokarka z 12-sto pozycyjnym magazynem narzędzi oraz z możliwością użycia narzędzi napędzanych, co daje nam możliwość pracy w dodatkowej osi. Dzięki tego rodzaju rozwiązaniom, można na obrabiarce HAAS CNC ST-10, wykonać detale o złożonym kształcie.

Spotkanie pozwoliło na pogłębienie współpracy pomiędzy przemysłem, władzami samorządowymi, urzędem pracy oraz ZSTE w Myślenicach, dało również możliwość wymiany swoich opinii na temat kierunków edukacji młodzieży oraz poziomu kształcenia dostosowanego do potrzeb rynku pracy.
Mamy nadzieję , że tego rodzaju spotkania , pozwolą pracodawcom nabyć lub uzupełnić  odpowiednią wiedzę, w zakresie unowocześnienia swoich warsztatów i zakładów pracy, uczniom możliwość kontaktu z pracodawcami w celu podjęcia przyszłej pracy, a firmom na wzór  Abplanalp Sp. z o.o. pokaże, że przez pomoc w szkoleniu młodzieży, inwestujemy we wspólny rozwój.
Dziękujemy za udział w spotkaniu a wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy