Szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje

Kurs Certyfikowany Absolwent HAAS CNC

Z inicjatywy pana Pawła Matejaka, członka zarządu firmy Abplanalp Sp. z o.o., w pierwszym tygodniu ferii zimowych (od 12.02. do 16.02.2018r.),  w  naszej szkole odbył  się kurs przygotowujący uczniów do egzaminu  na „Certyfikowanego Absolwenta HAAS CNC”.

Kurs trwał 36 godzin dydaktycznych. Uczestniczyło w nim 10-cioro uczniów z III klasy ZSZ oraz IV klasy Technikum Mechanicznego.
Celem kursu było podniesienie kwalifikacji przyszłych absolwentów naszej szkoły, obejmujące programowanie i obsługę obrabiarek CNC firmy HAAS.
Kurs zakończył się egzaminem, który przeprowadził przedstawiciel firmy Abplanalp Sp. z o.o. pan Jakub Szyndlar - specjalista ds. aplikacji. Egzamin obejmował część teoretyczną - m.in. programowanie obrabiarek CNC i znajomość rysunku technicznego oraz część praktyczną - umiejętność obsługi tokarki CNC i frezarki CNC.
Wszyscy uczestnicy kursu pozytywnie zdali egzamin, uzyskując najwyższe oceny. Dzięki zdanemu egzaminowi uczniowie ci mogą umieścić w swoich kwalifikacjach tytuł „Certyfikowany Absolwent HAAS CNC”.

Uzyskanie tytułu „Certyfikowany Absolwent HAAS CNC” upoważnia również uczniów naszej szkoły do zamieszczenia swoich danych kontaktowych w zakładce „Znajdź Operatora CNC” na stronie internetowej firmy Abplanalp Sp. z o.o. ( www.abplanalp.pl/).
Celem stworzenia w/w platformy jest pomoc firmom użytkującym maszyny CNC oraz operatorom i programistom obrabiarek CNC w bezpośrednim nawiązaniu kontaktu.
Firma Abplanalp Sp. z o. o. jest wyłącznym dystrybutorem maszyn amerykańskiej firmy HAAS w Polsce. Od wielu lat wspiera ona kształcenie zawodowe  uczniów naszej szkoły, dzięki czemu uczniowie ci zdobywają umiejętności, pozwalające im łatwo znaleźć zatrudnienie w przemyśle. Należy podkreślić, że inicjatywa wspierania szkolnictwa zawodowego w takiej formie jest  jedynym tego typu projektem realizowanym w Polsce.

Prowadzący szkolenie:  Marek Burda

ZOBACZ ZDJĘCIA