Szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje

Certyfikowany Absolwent HAAS CNC

W bieżącym roku szkolnym kontynuujemy dobrą tradycję podnoszenia kwalifikacji zawodowych naszych uczniów.

Przy wsparciu firmy Abplanalp Sp. z o.o., oraz zaangażowaniu pana Pawła Matejaka - członka zarządu firmy Abplanalp Sp. z o.o. i Pani Laury Witak - specjalisty ds. programu HTEC, w drugim tygodniu ferii zimowych (od 21.01. do 25.01.2019r.),  w  naszej szkole odbył  się kurs przygotowujący uczniów do egzaminu  na „Certyfikowanego Absolwenta HAAS CNC”.
Kurs trwał 36 godzin dydaktycznych. Uczestniczyło w nim ośmioro uczniów z IV klasy Technikum Mechanicznego.
Celem kursu było podniesienie kwalifikacji przyszłych absolwentów naszej szkoły, obejmujące programowanie i obsługę obrabiarek CNC firmy HAAS.
Kurs zakończył się egzaminem, który obejmował część teoretyczną - m.in. programowanie obrabiarek CNC i znajomość rysunku technicznego oraz część praktyczną - umiejętność obsługi tokarki CNC i frezarki CNC.

Wszyscy uczestnicy kursu pozytywnie zdali egzamin, uzyskując najwyższe oceny. Dzięki zdanemu egzaminowi uczniowie ci mogą umieścić w swoich CV, w punkcie kwalifikacje- tytuł: „Certyfikowany Absolwent HAAS CNC”.
Uzyskanie tytułu „Certyfikowany Absolwent HAAS CNC” upoważnia również uczniów naszej szkoły do zamieszczenia swoich danych kontaktowych w zakładce „Znajdź Operatora CNC” na stronie internetowej firmy Abplanalp Sp. z o.o. (www.abplanalp.pl/).
Celem stworzenia w/w platformy jest pomoc firmom użytkującym maszyny CNC oraz operatorom i programistom obrabiarek CNC w bezpośrednim nawiązaniu kontaktu.
Należy wspomnieć iż po zeszłorocznej edycji w/w kursu uczniowie, którzy uzyskali tytuł: „Certyfikowany Absolwent HAAS CNC”, już w ciągu pierwszych tygodni po zdanym egzaminie otrzymali wiele propozycji ofert pracy od pracodawców. Dowodzi to, że w/w program jest bardzo dobrą inicjatywą, który przykłada się w realną pomoc dla uczni naszej szkoły.
Firma Abplanalp Sp. z o. o. jest wyłącznym dystrybutorem maszyn amerykańskiej firmy HAAS w Polsce. Od wielu lat wspiera ona kształcenie zawodowe  uczniów naszej szkoły, dzięki czemu uczniowie ci zdobywają umiejętności, pozwalające im łatwo znaleźć zatrudnienie w przemyśle. Trzeba podkreślić, że inicjatywa wspierania szkolnictwa zawodowego w takiej formie jest  jedynym tego typu projektem realizowanym w Polsce.

Prowadzący szkolenie:  Marek Burda

20190123 105038

20190123 105327

20190123 105615

20190123 110204